NÜKLEER SİLAHLANMA VE ULUSLARARASI HUKUK

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : kamu hukuk
Number of pages: 372-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze gelindiğinde teknoloji alanında birçok gelişim ve değişim yaşanmış ve bu durum silah üretimini artırmıştır. Günümüzdeki kadar gelişmiş olmasa da bu silahlar içerdiği kimyasal maddelerden ötürü, tarihte yaşanan savaşlarda düşmanı etkisiz hale getirmek için farklı yöntemler yardımıyla kullanılmıştır. Bu yöntemler, kimi zaman korku verme amacını taşırken kimi zamanda düşmanı yok etme isteği taşımaktaydı. Her ne şekilde olursa olsun başarısını etkili bir şekilde göstermiş olan bu silahlar zamanla yerini daha güçlü ve toplu yok etme özelliğine sahip nükleer silahlara bırakmıştır. '''Nükleer silahlar ilk defa Amerika tarafından üretilmiştir.'' ''Dünya nükleer silahlarla ilk kez bu dönemde tanışmıştır.'' Savaşta Japonya'yı mağlup etme uğruna birçok insanın ölümüne sebep olan nükleer silahlar uluslararası düzende köklü bir dönüşüme sebep olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası silahların geliştirilmesi, bu dönemde devletlerin güvenlik politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur

Keywords

Abstract

From the past to the present, many developments and changes took place in the field of technology and this situation increased the production of weapons. Although not developed until the present day, these weapons were used with the help of different methods to neutralize the enemy in the wars in history due to the chemicals it contains. These methods sometimes intended to give fear, while at the same time wanting to destroy the enemy. These weapons, which have shown their success in any way whatsoever, have left their place to more powerful and mass-destructive nuclear weapons. "Nuclear weapons were first produced by AmericaIt was the first time that the world was acquainted with nuclear weapons.Nuclear weapons, which caused the death of many people to defeat Japan in the war, caused a radical transformation in the international order. After World War lI, the development of weapons was influential in shaping the security policies of states in this period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics