İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞ STRESİ’NE ETKİSİ: BİŞKEK TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 202-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş-aile çatışması, iş ve aile rollerine ilişkin taleplerin çakışmasıyla ortaya çıkan bir çeşit iki rol arasında kalma halidir. Çalışma, bir alan araştırmasından yola çıkarak, iş-aile çatışması ve iş stresi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın örneklemini, Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’teki turizm sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, zaman, gerilim ve davranış bazlı işin aileye karışması ve zaman ve davranış bazlı ailenin işe karışması ile zamana dayalı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ancak gerilim bazlı ailenin işe karışmasıyla zamana dayalı iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öte yandan, hem gerilim hem de davranış bazlı işin aileye karışması ile kaygı temelli iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, zaman baslı işin aileye karışması ve zaman ve gerilim bazlı ailenin işe karışması ile kaygı temelli iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır

Keywords

Abstract

Work–family conflict is a kind of interrole conflict that happens when the requests of work and family roles disagreement each other. The present study explored the relationship between work-family conflict and job stress using a field sample. Sample for the present study consisted of employees working in the tourism sector in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. Factor analysis, correlation analysis and regression analysis were conducted on the data gathered. The result of analysis indicated that time-based, strain-based and behavior-based work interference with family and time-based and behavior-based family interference with work were significantly related to time-based job stress, whereas strain-based family interference with work was not found to be related significantly with time-based job stress. Also, both strain-based and behavior-based work interference with family were significantly related to anxiety-based job stress, whereas time-based work interference with family and strain-based and time based family interference with work were not found to be related significantly with anxiety-based job stress.

Keywords