YAŞLI BİREYLERDE FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: HUZUREVİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 104-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sağlık, teknoloji, ekonomi ve sosyal alanda meydana gelen gelişmelerin, insanların yaşam sürelerinin artmasına neden olduğu görülmektedir. Özellikle daha önceleri 65 ve üzeri yaş grubu insanların yaşlı sayıldığı ülkemizde artık 75 ve üzeri yaş grubu yaşlı sayılmaktadır. Bu değişim beraberinde yaşlı bireylerin daha önceleri sadece emekli maaşı ve sosyal güvence ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra finansal karar alma gereksinimlerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü, finansal karar alma sağlıklı ve iyi bir yaşamın en önemli bir tamamlayıcısı olmak ile beraber aynı zamanda bireylerin geri kalan ömürleri boyunca geçmişte biriktirdikleri kaynakların ve paraların daha iyi yönetilmesinde etkili bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, yaşlı olarak nitelendireceğimiz bireylerin finansal karar almada etkili bir unsur olan finansal okuryazarlık becerisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Aydın ili’nin Kuyucak İlçesi’nde faaliyet gösteren huzurevinde kalan yaşlı bireylere anket çalışması uygulanarak bu bireylerin finansal okuryazarlık becerileri ölçülmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, developments in health, technology, economy and social fields cause to increase the life span of people. Especially before the 65 and over age group in our country where people are considered old, but now nearly aged 75 and above is considered elderly. This situation leads to the emergence of financial decision-making requirements in addition to old people's pensions and social security needs. Because, financial decision making is the most important complement to a healthy and good life. Financial decision making is also an effective element in the better management of the financial resources and money accumulated in the past over the remaining lives of individuals. The aim of this study was to measure the financial literacy skills of the elderly as an effective factor in their financial decision making. For this purpose, a questionnaire was applied to the elderly people living in a nursing home operating in Kuyucak District of Aydın province and financial literacy skills of these individuals were measured.

Keywords