GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI VE YÖNTEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
THE APPLICATION OF ERGONOMIC RISK ANALYSIS METHODS IN SHIP BUILDING SECTOR AND COMPARISON OF THE METHODS RESULTS

Author : Veysel TATAR -- Güneyhan TOL - Mehmet Rıza ADALI - Meriç Burçin ÖZER
Number of pages : 308-323

Abstract

Gemi inşa sektörünün gelişmesi ve bu alanda istihdamın çoğalması ile birlikte artan iş gücünü, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çalışanların ergonomik açıdan değerlendirilmesini ve koşulların iyileştirilmesi için çalışmalar içermektedir. Bir çok işverenin iş kazalarını önlemek için aldığı önlemlerin, ergonomik düzenlemeler içermediği ve bu konuda bir duyarlılığın olmadığı görülmüştür. Ergonomik risklerin analiz edilebilmesi için öncelikle hangi metotların kullanılması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ergonomik risk değerlendirmede kullanılan tekniklerinden (REBA, OWAS, QEC, PLIBEL ve MANTRA) hangilerinin Gemi İnşaa Sektöründe daha uygun sonuçlar vereceğinin tespit edilmesidir.

Keywords

Ergonomi, Gemi İnşa, Risk Değerlendirme.

Read: 668

Download: 229