GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE ERGONOMİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI VE YÖNTEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 308-323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gemi inşa sektörünün gelişmesi ve bu alanda istihdamın çoğalması ile birlikte artan iş gücünü, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çalışanların ergonomik açıdan değerlendirilmesini ve koşulların iyileştirilmesi için çalışmalar içermektedir. Bir çok işverenin iş kazalarını önlemek için aldığı önlemlerin, ergonomik düzenlemeler içermediği ve bu konuda bir duyarlılığın olmadığı görülmüştür. Ergonomik risklerin analiz edilebilmesi için öncelikle hangi metotların kullanılması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ergonomik risk değerlendirmede kullanılan tekniklerinden (REBA, OWAS, QEC, PLIBEL ve MANTRA) hangilerinin Gemi İnşaa Sektöründe daha uygun sonuçlar vereceğinin tespit edilmesidir.

Keywords

Abstract

The development of the shipbuilding sector and the increase in employment in this field include the increasing workforce, the occupational health and safety as well as the ergonomic evaluation of the employees and the improvement of the conditions. It has been observed that the measures taken by many employers to prevent occupational accidents do not include ergonomic regulations and there is no sensitivity in this regard. In order to analyze ergonomic risks, it is necessary to know which methods should be used. The aim of this study is to determine which of the techniques used in ergonomic risk assessment (REBA, OWAS, QEC, PLIBEL and MANTRA) will be more suitable in the Shipbuilding Sector.

Keywords