AFYONKARAHİSAR GELENEKSEL İŞLEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
CHARACTERISTICS OF AFYONKARAHİSAR TRADITIONAL EMBROIDERY AND THEIR AREA OF USE

Author : Ülkü KÜÇÜKKURT
Number of pages : 165-179

Abstract

Geleneksel sanatlarımız içinde yer alan işlemeler, teknik, desen ve kompozisyon çeşitliliği ile kültürümüzün zenginliğini yansıtmaktadır. Türkler, günlük hayatta ve özel günlerde kullanılacak tüm eşyalarının estetik değer taşımasına dikkat etmiştir. Afyonkarahisar işleme örnekleri bu özellikleri içermesi açısından güzel bir örnektir. Giyim ve günlük kullanım eşyaları içinde, işleme sanatının seçkin örnekleri bulunmaktadır. Afyonkarahisar işlemelerinde hesap işi, tel kırma, tel sarma, dival işi, pesent gibi teknikler uygulanmış, bazı işlemelerde ipek, pamuk, altın, gümüş sim iplikler kullanılmıştır. İşlemelerde, atlas, ipek, pamuk, keten, pamuk-keten dokuma kumaşlar tercih edilmiştir. Geleneksel işleme tekniklerinin uygulanması günümüzde azalmış, yerini makine nakışları almıştır. Bazı kamu kurum ve kuruluşları açmış oldukları kurslarla geleneksel işleme tekniklerinin devam etmesi için çaba göstermektedir. Bu araştırmada alan araştırması yöntemi kullanılarak, bazı sandık ve koleksiyonlarda bulunan işlemelerin teknik ve sanatsal özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın amacı, tespit edilen bilgilerin ileride yapılacak yeni araştırmalara kaynak olmasını sağlamaktır. Sonuç kısmında elde edilen veriler değerlendirilmiş, işleme sanatımızın sürdürülmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Afyonkarahisar, İşleme Teknikleri, İşlemeli Eşyalar, İşlemelerde Kompozisyon.

Read: 1,163

Download: 409