ÇOÇUK HEMŞİRELİĞİNDE VE HEMŞİRELİKTE TÜKENMİŞLİK

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 19-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada çocuk hemşireliğinde ve hemşirelikte tükenmişlik hakkında bilgi paylaşmak amaçlanmıştır. Çalışma derleme olarak planlanmış olup, çeşitli araştırma ve literatürlerde konuyla ilgili taramalar yapılmıştır. Derleme içerisinde; tükenmişlik kavramı, tükenmişliğin değerlendirilmesi, tükenmişliğin nedenleri arasında bireysel faktörler, kurumsal faktörler, tükenmişliğin belirtileri ve tükenmişlikle baş etme yolları ile hemşirelikte ve çocuk hemşireliğinde hem tükenmişlik durumdur. Sonuç olarak, tükenmişlik birçok yönüyle değerlendirilmesi gereken oldukça önemli bir durum olup, hem insan sağlığını hem de iş verimini etkileyebilen bir husustur. Çocuk hemşireliğinde ve hemşirelikte de tükenmişlikle karşılaşılabilmektedir. Ancak hemşireler profesyonel rolleri gereği hasta/sağlıklı birey ve yakınlarıyla, diğer sağlık ekibi üyeleri ile çok yoğun bir şekilde iletişim ve etkileşim halindedir. Bu nedenle, tükenmişliğin erken dönemde öngörülerek gerekli tedbirlerin alınmasının kişilere olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this article is to share information about burnout in pediatric nursing and nursing. The study is a review of related research in literature. The concept of burnout, the evaluation of burnout, individual factors and institutional factors among the causes of burnout, burnout symptoms and the ways of coping with burnout, burnout situation and burnout studies related to nursing and pediatric nursing were included in the compilation. As a result, burnout is a very important situation. Burnout may also be encountered in nursing and pediatric nursing. However, nurses communicate and interact very frequently with patients / healthy individuals and their relatives and other healthcare team members due to their professional roles. Therefore, it is considered that taking necessary preventions in an early period of burnout may positively contribute to individuals.

Keywords