ÇOÇUK HEMŞİRELİĞİNDE VE HEMŞİRELİKTE TÜKENMİŞLİK
BURNOUT IN PEDIATRIC NURSING AND NURSING

Author : Huriye Demet CABAR -- Gökay TAŞKAYA - Melek ERSOY KARAÇUHA
Number of pages : 19-27

Abstract

Bu çalışmada çocuk hemşireliğinde ve hemşirelikte tükenmişlik hakkında bilgi paylaşmak amaçlanmıştır. Çalışma derleme olarak planlanmış olup, çeşitli araştırma ve literatürlerde konuyla ilgili taramalar yapılmıştır. Derleme içerisinde; tükenmişlik kavramı, tükenmişliğin değerlendirilmesi, tükenmişliğin nedenleri arasında bireysel faktörler, kurumsal faktörler, tükenmişliğin belirtileri ve tükenmişlikle baş etme yolları ile hemşirelikte ve çocuk hemşireliğinde hem tükenmişlik durumdur. Sonuç olarak, tükenmişlik birçok yönüyle değerlendirilmesi gereken oldukça önemli bir durum olup, hem insan sağlığını hem de iş verimini etkileyebilen bir husustur. Çocuk hemşireliğinde ve hemşirelikte de tükenmişlikle karşılaşılabilmektedir. Ancak hemşireler profesyonel rolleri gereği hasta/sağlıklı birey ve yakınlarıyla, diğer sağlık ekibi üyeleri ile çok yoğun bir şekilde iletişim ve etkileşim halindedir. Bu nedenle, tükenmişliğin erken dönemde öngörülerek gerekli tedbirlerin alınmasının kişilere olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

hemşirelik, çocuk hemşireliği, tükenmişlik

Read: 1,230

Download: 412