ÂŞIK REYHANİ’NİN ESERLERİNDE GELİN MOTİFİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 565-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk halk edebiyatında âşıklık geleneği oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Aşıkların şiir yazmalarının yanında, yazdıkları şiirleri enstrüman ile icra etmeleri gerekliliği, aşık edebiyatı ve aşık şiirini Anadolu’da yüzyıllarca ilgi çekici hale getirmiştir. Türk halk kültüründe gelin sembolünün de önemli bir yeri bulunmaktadır. Gelin motifi Türk edebiyatının hemen her tür yazın biçiminde yer almaktadır. Türk halk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Âşık Yaşar Reyhani’nin şiirlerinde de gelin motifinin çeşitli yönleriyle işlediğine şahit olmaktayız. Âşık Yaşar Reyhani gelin konulu eserlere sıklıkla yer vermiştir. Yaşadığı kültürdeki gelinleri anlatırken dolaylı olarak hayalindeki gelin imajını yaratmak istemiş aynı zamanda toplumdaki yerini dönemin şartlarına göre eserlerinde ifade etmiştir.Yapılan çalışmada Anadolu kadını, Reyhani’nin eserlerinde gelin motifli türkülerinde farklı açılardan ele alınmıştır. Tespit edilen gelin motifli şiirlerden yola çıkılarak, belirlenen problemlere cevap aranmıştır. Araştırma tarama modelinde yapılmış olup, var olan durum tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The minstrelsy tradition in Turkish folk literature holds an important place. In addition to writing poems of the minstrel, the necessity to perform their poems with the instrument, the ministrelsy and the poem have made interest in Anatolia for centuries. Also bride symbol has an important place in Turkish folk culture. The bride motif takes part in the form of almost all types of Turkish literature. As one of the important representatives of Turkish folk poetry, we witness the works of Âşık Yaşar Reyhani’s various aspects of the bride motif. Aşık Yaşar Reyhani touched to bride subject works frequently. With describing the brides in the culture he lived, he indirectly wanted to create the image of the bride in his dream and at the same time he expressed his place in the society according to the conditions of the time. In the study, the Anatolian woman are discussed from different perspectives of bridal motifs in Reyhani’s works. Based on the determined poems with bridal motifs, the determined problems were searched for an answer. The research was conducted in the screening model and the current situation was detected

Keywords