ÂŞIK REYHANİ’NİN ESERLERİNDE GELİN MOTİFİ
BRIDAL MOTIVATION IN THE WORKS OF AŞIK REYHANİ

Author : Reyhan EDİŞ -* Sertan DEMİR
Number of pages : 565-576

Abstract

Türk halk edebiyatında âşıklık geleneği oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Aşıkların şiir yazmalarının yanında, yazdıkları şiirleri enstrüman ile icra etmeleri gerekliliği, aşık edebiyatı ve aşık şiirini Anadolu’da yüzyıllarca ilgi çekici hale getirmiştir. Türk halk kültüründe gelin sembolünün de önemli bir yeri bulunmaktadır. Gelin motifi Türk edebiyatının hemen her tür yazın biçiminde yer almaktadır. Türk halk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Âşık Yaşar Reyhani’nin şiirlerinde de gelin motifinin çeşitli yönleriyle işlediğine şahit olmaktayız. Âşık Yaşar Reyhani gelin konulu eserlere sıklıkla yer vermiştir. Yaşadığı kültürdeki gelinleri anlatırken dolaylı olarak hayalindeki gelin imajını yaratmak istemiş aynı zamanda toplumdaki yerini dönemin şartlarına göre eserlerinde ifade etmiştir.Yapılan çalışmada Anadolu kadını, Reyhani’nin eserlerinde gelin motifli türkülerinde farklı açılardan ele alınmıştır. Tespit edilen gelin motifli şiirlerden yola çıkılarak, belirlenen problemlere cevap aranmıştır. Araştırma tarama modelinde yapılmış olup, var olan durum tespit edilmiştir.

Keywords

Türk Halk Müziği, Âşık Yaşar Reyhani, Gelin.

Read: 767

Download: 247