KLASİK GİTARDA ROMANTİK VE MODERN TEKNİK METODLARIN BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN THE PERSPECTIVES OF ROMANTIC AND MODERN TECHNICAL METHODS IN CLASSICAL GUITAR

Author : Bülent ERGÜDEN
Number of pages : 145-164

Abstract

Klasik gitarda 1980’lere kadar uzanan Romantik performans geleneği, kendi müzikal anlayışına uygun bir teknik yaklaşım ortaya koymuştur. 1980 sonrası hakim olmaya başlayan yeni anlayış ise gitar tekniğini çok yönlü bakış açısı değişiklikleriyle modifiye etmiştir. Bu gelişmenin performans ve gitar eğitimine yansıması sistematik açıdan yeterli görülmemektedir. Farklılıkların kutuplaşma olarak görülmesi eğitimde sorunlar yaratmaktadır. Klasik müzikte öne çıkan “tarihsel farkındalıklı performans” anlayışının klasik gitar üzerindeki yansıması ve giderek gelişen bilgi toplumunun getirdiği avantajlar gitarda farklı ve üst düzey teknik becerilere yol açmıştır. Bu sürecin gitarın iç dinamiklerinden ziyade dışsal etkilerle gerçekleşmesi metodolojik açıdan sorunlar oluşturmuştur. Bu çalışmada Romantik dönemden Emilio Pujol’un metodu ve Vladimir Bobri’nin “The Segovia Technique” adlı kitabı, Modern dönemden ise Hubert Kappel ve Scott Tennant’ın metotları karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Keywords

Gitar, Metod, Teknik, Romantik Performans, Modern Performans

Read: 1,237

Download: 413