PROTEST MÜZİK VE EŞYARARSALLIK (SIMBIOSIS) İLIŞKİSİ BOYUTUNDA METAL MÜZİK MURDER KING ÖRNEK OLAYI

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 284-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyoloji alanında organizmaların ortak yaşamsal faaliyetlerine yarar-zarar ilişkisini tanımlamak için anahtar kavramlardan biri olarak kullanılan “simbiyotik ilişki” (eş yararsal) kavramı, iki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun birbirlerinden yarar sağladığı ya da zarar gördüğü yaşam şekillerine gönderme yapar. Bu çalışmanın amacı sound ve şarkı sözünün oluşturduğu müziksel metnin yanında kostüm, sahne şovu gibi müzik dışı metinlerinde de protest unsurlar barındıran ve protest söylemleri ile dikkat çeken Murder King adlı metal grubunun, söylemleriyle direnç oluşturduğu “hakim ideolojik yapının” içine hangi araç, kurum, kuruluş, kimlik ve platformlar üzerinden eklemlenip bu yapıyla, ne şekilde karşılıklı yarar ilişkisine girdiğini, eş yararsallık ilişkisinin “mutualizm” olarak tanımlanan türü bağlamında anlamaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

The “symbiotic relationship” concept, which, in biology, is used as a key concept to define the benefit-harm relationship in cooperative vital activities, refers to modes of living in which individuals or populations of different species help or harm each other. The aim of this study is to apprehend through which tools, institutions, organizations, identities and platforms the metal band “Murder King”, who, in addition to their musical texts constituents of which are sound and lyrics, maintains the protest elements in their non-musical texts including their costumes and stage performances and who attracts attention with their protest discourse, integrates into the “dominant ideological structure” to which they created a resistance through their discourse and to apprehend how the same metal band establishes a mutual symbiotic relationship with this structure, within the context of a type of mutual sym-biotic relationship defined as mutualism.

Keywords