PROTEST MÜZİK VE EŞYARARSALLIK (SIMBIOSIS) İLIŞKİSİ BOYUTUNDA METAL MÜZİK MURDER KING ÖRNEK OLAYI
PROTEST MUSIC AND SYMBIOTIC RELATIONSHIP: THE EXAMPLE OF MURDER KING

Author : Efe SEZER -- Alev SEZER
Number of pages : 284-290

Abstract

Biyoloji alanında organizmaların ortak yaşamsal faaliyetlerine yarar-zarar ilişkisini tanımlamak için anahtar kavramlardan biri olarak kullanılan “simbiyotik ilişki” (eş yararsal) kavramı, iki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun birbirlerinden yarar sağladığı ya da zarar gördüğü yaşam şekillerine gönderme yapar. Bu çalışmanın amacı sound ve şarkı sözünün oluşturduğu müziksel metnin yanında kostüm, sahne şovu gibi müzik dışı metinlerinde de protest unsurlar barındıran ve protest söylemleri ile dikkat çeken Murder King adlı metal grubunun, söylemleriyle direnç oluşturduğu “hakim ideolojik yapının” içine hangi araç, kurum, kuruluş, kimlik ve platformlar üzerinden eklemlenip bu yapıyla, ne şekilde karşılıklı yarar ilişkisine girdiğini, eş yararsallık ilişkisinin “mutualizm” olarak tanımlanan türü bağlamında anlamaya çalışmaktır.

Keywords

Protest müzik, eşyararsallık, mutualizm, Murder King

Read: 733

Download: 246