ANDERSEN VE GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARINDA CİNSİYET VE KARŞIT KAVRAMLARIN İNCELENMESİ
THE ANALYSE OF GENDER AND CONTRARY DESCRIPTION IN FAIRY TALES FROM THE GRIMM’S SIBLINGS AND ANDERSEN

Author : Gül Enise KORAŞ
Number of pages : 530-540

Abstract

Masallar insanoğlunun olduğu her yerde var olmuş ve ilk başlarda masal anlatıcıları tarafından sözel olarak nesilden nesile aktarılmış ve sonradan kaleme alınmıştır. Kaleme alınmayan her eser unutulmaya mahkûm olup, bize yazılanlar kalmıştır. En eski edebi tür olan masalın kaynağı bilinmemekle birlikte, her ulusun kendine has özellikleriyle, kültürü, gelenek ve görenekleriyle yeniden var edilip şekillenmiştir. Masallar sadece çocuklar için değil, büyükler için de önemli yer tutmakla birlikte hayata dair yaşantılarla ilgili yol gösterici olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bir yönden de masalların birçoğu içerisinde öğreti barındırmaktadır ve bu öğretiyi bize çoğu zaman karşıt kavramlar üzerinden sunmaktadır. Bu çalışmamızda masalları Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi üzerinden, yapısal ve psikanaliz yöntemler yardımıyla, incelenmesi gereken metinlere bağlı kalarak, Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen yazarlarından seçilmiş masallara cinsiyet ve karşıt kavram üzerinden farklı bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

Keywords

Masal, Cinsiyet, Karşıt kavram, Komparastik, Hans Christian Andersen

Read: 866

Download: 381