ANDERSEN VE GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARINDA CİNSİYET VE KARŞIT KAVRAMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 530-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar insanoğlunun olduğu her yerde var olmuş ve ilk başlarda masal anlatıcıları tarafından sözel olarak nesilden nesile aktarılmış ve sonradan kaleme alınmıştır. Kaleme alınmayan her eser unutulmaya mahkûm olup, bize yazılanlar kalmıştır. En eski edebi tür olan masalın kaynağı bilinmemekle birlikte, her ulusun kendine has özellikleriyle, kültürü, gelenek ve görenekleriyle yeniden var edilip şekillenmiştir. Masallar sadece çocuklar için değil, büyükler için de önemli yer tutmakla birlikte hayata dair yaşantılarla ilgili yol gösterici olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bir yönden de masalların birçoğu içerisinde öğreti barındırmaktadır ve bu öğretiyi bize çoğu zaman karşıt kavramlar üzerinden sunmaktadır. Bu çalışmamızda masalları Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi üzerinden, yapısal ve psikanaliz yöntemler yardımıyla, incelenmesi gereken metinlere bağlı kalarak, Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen yazarlarından seçilmiş masallara cinsiyet ve karşıt kavram üzerinden farklı bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Fairy Tales were always around everywhere where people lived. The first time they were passed on from generation in an oral form and then they were written down. Every unwritten work was forgotten and just the written one are still alive today. The orgin of the fairy tales, the oldest form of the literature is not clear. Over time, the stories changed and were shaped by the character of its culture and its tradition of the nation they were told in. Fairy tales are not just important for children, they are as important to adults. They reflect situations about life and most fairy tales contain a teaching, which are shown to us through contradictionary concept. In this work we try to analyse the fairy tales with comparative literature analysis and use structural and psychoanalysis methods while trying to stay close to the texts. We aim to win different points of view by looking at selected fairy tales and their depiction of gender roles and their contrary description of the authors, Grimm’s siblings and Hans Christian Andersen.

Keywords