SURİYE SAVAŞINDA BİR KADIN EDEBİYATÇI: İBTİSÂM ŞÂKÛŞ, HAYATI, ESERLERİ VE “BEYNEL HIYÂM (ÇADIRLAR ARASINDA)” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 490-529
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1916 yılında İngiltere ve Fransa arasında paylaşım planı olarak yapılan Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa’ya bırakılan Suriye, 1943 yılında bağımsızlığını almış ancak Fransız askerleri Suriye’den 1946 yılında çekilmiştir. Bu çalışmada Fransa’nın Suriye topraklarından çekilmesinden bugüne kadar geçen süreçteki Suriye siyasi olaylarına ve bu siyasi olaylar gölgesinde gelişmekte olan Suriye edebiyatına değinilecektir. Bir ülkenin edebiyatı aslında o ülkenin tarihini yansıtmaktadır. Suriye edebiyatı Suriye’de yaşanan siyasi olaylar çerçevesinde şekillenmiştir. Suriye İç Savaşı ile romanlardaki, öykülerdeki, şiirlerdeki konularda da değişiklik olmuştur. Farklı ülkelerden, farklı alanlarda beş kez en iyi kadın yazar ödülünü almış olan Suriyeli yazar İbtisâm Şâkûş, Suriye İç Savaşı öncesinde halkın yapılan adaletsizliklere karşı suskunluğunu eserlerinde konu edinirken iç savaş sonrasında halkın Esad rejimine karşı sessizliğini bozup ayaklanmasını konu edinmiştir. Suriye İç Savaşı sonrasında yazdığı Beynel Hıyâm (Çadırlar Arasında) adlı eserinde ise yazar, Suriyeli vatandaşların savaş sonrasında kendi ülkelerinden kaçıp Türkiye’ye gelirken yolda yaşadıklarını ele almıştır. İçinde 14 kısa hikâye bulunan bu eserin Türkçeye çevirisi de yapılmıştır.

Keywords

Abstract

With Sykes-Picot which was a plan signed in 1916 to share lands between Britain and France, Syria was granted to France and it fell under the Franch mandate and gained its independence in 1943 but the French troops withdrew from Syria in 1946. In this study we will mention the political events from the withdrawal of France from Syria until today and Syrian literature that prospered under these political events. In fact, the literature of a country reflects the history of that country. Syrian literature took shape within the frame of political events experienced in Syria. By the outburst of the Syrian Civil War, the themes in novels, stories and poems changed. Ebtisam Shakush, the Syrian woman of letters who got prize of the best female author, five times in different areas, chose as themes in her works, firstly the Syrian people's taciturnity before the Syrian Civil War and afterwards the people's insurgency against the Assad regime by giving up quietness after the war began. In her work titled as Bayn al-Hiyam (Among the Tents), the author dealt with the experiences of Syrian citizens on their way to Turkey by fleeing their country after the war broke out. The work containing fourteen short stories was also translated into Turkish.

Keywords