SURİYE SAVAŞINDA BİR KADIN EDEBİYATÇI: İBTİSÂM ŞÂKÛŞ, HAYATI, ESERLERİ VE “BEYNEL HIYÂM (ÇADIRLAR ARASINDA)” ADLI ESERİ ÜZERİNE
A WOMAN OF LETTERS IN THE SYRIAN WAR: EBTISAM SHAKUSH, HER LIFE, WORKS AND ABOUT HER WORK "BAYN AL-HIYAM" AMONG THE TENTS

Author : Betül AKAYDIN
Number of pages : 490-529

Abstract

1916 yılında İngiltere ve Fransa arasında paylaşım planı olarak yapılan Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa’ya bırakılan Suriye, 1943 yılında bağımsızlığını almış ancak Fransız askerleri Suriye’den 1946 yılında çekilmiştir. Bu çalışmada Fransa’nın Suriye topraklarından çekilmesinden bugüne kadar geçen süreçteki Suriye siyasi olaylarına ve bu siyasi olaylar gölgesinde gelişmekte olan Suriye edebiyatına değinilecektir. Bir ülkenin edebiyatı aslında o ülkenin tarihini yansıtmaktadır. Suriye edebiyatı Suriye’de yaşanan siyasi olaylar çerçevesinde şekillenmiştir. Suriye İç Savaşı ile romanlardaki, öykülerdeki, şiirlerdeki konularda da değişiklik olmuştur. Farklı ülkelerden, farklı alanlarda beş kez en iyi kadın yazar ödülünü almış olan Suriyeli yazar İbtisâm Şâkûş, Suriye İç Savaşı öncesinde halkın yapılan adaletsizliklere karşı suskunluğunu eserlerinde konu edinirken iç savaş sonrasında halkın Esad rejimine karşı sessizliğini bozup ayaklanmasını konu edinmiştir. Suriye İç Savaşı sonrasında yazdığı Beynel Hıyâm (Çadırlar Arasında) adlı eserinde ise yazar, Suriyeli vatandaşların savaş sonrasında kendi ülkelerinden kaçıp Türkiye’ye gelirken yolda yaşadıklarını ele almıştır. İçinde 14 kısa hikâye bulunan bu eserin Türkçeye çevirisi de yapılmıştır.

Keywords

Suriye Tarihi (1946- ), Suriye İç Savaşı, Suriye Edebiyatı, İbtisâm Şâkûş, Beynel Hıyâm (Çadırlar Arasında)

Read: 678

Download: 245