DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ
THE HISTORICAL PROCESS OF RELIGIOUS AFFAIRS DIRECTORATE OF RELIGIOUS SERVICES FOR CHILDREN IN NEED OF PROTECTION

Author : Fadime TAŞ
Number of pages : 477-489

Abstract

İslam dini, çocukların bakım ve eğitim görevini anne-babaya vermektedir. Ancak anne-babanın bu sorumluluğu yerine getirmemesi veya getirememesi durumunda, bu devletin bir görevidir. Günümüzde, değişen toplum yapısıyla birlikte kurum bakımında kalan çocuklar, parçalanmış aile çocuklarından oluşmaktadır. İnsan içerisinde yaşadığı toplumdan bağımsız düşünülemez. Topluma uyum sağlama konusunda yaşadığı toplumun inancını, kültürünü, ahlaki değerlerini tanıması bireyin hayatını daha da kolaylaştıracaktır. Normal şartlarda ailede öğrenilmesi gereken bu nitelikler, Korunmaya Muhtaç Çocuklar için özel bir eğitimle mümkün olabilecektir. Özellikle ailelerinden uzak, bir takım travmalar yaşamış, hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele edemeyecek durumda olan bu çocuklar için, dinin iyileştirici gücü önem taşımaktadır. Bu bağlamda ilk adım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ilk defa 2007 yılında imzalanan protokolle başlamış ardından 2011 yılında yenilenmiştir. 2018 yılında imzalanan güncellenen protokolle kapsamı genişletilerek günümüze kadar bu hizmetler devam etmektedir.

Keywords

Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaygın Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yetim.

Read: 676

Download: 237