OKULLARDAKİ İÇ MİMARİ TASARIMLARIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS’ OPINIONS ABOUT EFFECTS OF THE INTERIOR ARCHITECTURE DESIGNS ON LEARNING AT SCHOOLS

Author : Nurşen YANARDAĞ -- Nurgül TURGUT - Merve SARIER - Fatma KAYA - Kaya YILDIZ
Number of pages : 435-447

Abstract

Bu araştırmanın amacı okullardaki iç mimari tasarımların öğrenme üzerindeki etkilerini, öğrenci görüşleri ile tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. döneminde İstanbul ili Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki toplam 217 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeliyle tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin önemli bir kısmı okullarının iç mimarisini yeterli görmektedirler. Yine öğrencilerin çoğunluğu okullarındaki iç mimari yapının ders başarılarını etkilediğini dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra iç mimari yapının, öğrencinin okula devam veya devamsızlığına bir etki oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre öğrenciler en çok sınıf ve okullarındaki eksikliklerin giderilerek okul içerisinde yeni düzenlemeler yapılmasını istediklerini ve iç mimari yapıların okul başarılarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşlerine dayanarak verimli eğitime yaklaşmada bir adım daha ileriye gidebilmek için, okulların iç mimari yapılarının düzenlenmesi gerektiği ifade edilebilir.

Keywords

İç mimari, başarı, okul, öğrenci görüşleri.

Read: 703

Download: 242