OKULLARDAKİ İÇ MİMARİ TASARIMLARIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 435-447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okullardaki iç mimari tasarımların öğrenme üzerindeki etkilerini, öğrenci görüşleri ile tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. döneminde İstanbul ili Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki toplam 217 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeliyle tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin önemli bir kısmı okullarının iç mimarisini yeterli görmektedirler. Yine öğrencilerin çoğunluğu okullarındaki iç mimari yapının ders başarılarını etkilediğini dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra iç mimari yapının, öğrencinin okula devam veya devamsızlığına bir etki oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre öğrenciler en çok sınıf ve okullarındaki eksikliklerin giderilerek okul içerisinde yeni düzenlemeler yapılmasını istediklerini ve iç mimari yapıların okul başarılarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğrenci görüşlerine dayanarak verimli eğitime yaklaşmada bir adım daha ileriye gidebilmek için, okulların iç mimari yapılarının düzenlenmesi gerektiği ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of the survey is to point out the students’ opinions about effects of the interior architecture designs on learning at schools. The Survey Group consists of 217 students who study at primary, secondary and high schools in 2018-2019 1. Term in Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar and Başakşehir, İstanbul. This survey is designed with the model of Case Study of Qualitative Research Methods. In the scope of the research, the content analysis is used in the resolution of the data obtained. A significant portion of students find the interior architecture of schools sufficient according to the data obtained. Majority of the students also express that the interior architecture influences the course success at schools. In addition to that, It does not have influence on students’ absenteeism or attendance. To the results gained in the survey, students express that new designs or regulations to be done with the elimination of deficiencies at schools and the effects of the interior architecture on the school success. Based on the students' opinions, to go just for one step ahead in the effecient approach, it maybe said that it is necessary to regulate the interior architecture of schools.

Keywords