FIKHÎ BOYUTU AÇISINDAN EVLİLİKTE DİN FARKI

Author:

Number of pages: 413-428
Year-Number: 2019-91

Abstract

Aile; dini, hukuki, psikolojik ve sosyal boyutu olan, bireyin maddi- manevi ihtiyaçlarının giderildiği kutsal bir kurumdur. Aile kurumunun en önemli işlevlerinden birisi de aklıselim ve kalbiselim bir nesil yetiştirmektir. Ailenin ahlaksal bir boyutu da vardır ki ahlaki açıdan yozlaşmış bir toplumun, ilim, bilim ve teknik açıdan insanlık adına hizmet etmesi düşünülemez. İslam, Müslüman ve Müslüman olmayan toplumlar arasında kurulacak olan bireysel ve sosyal ilişkileri olumlu karşılamaktadır. Bununla birlikte İslam hukuku, erdemli bir toplum oluşturma yolunda önemli bir işlevi olan aile kurumunda, birlik ve huzurun sağlanmasına azami derecede önem göstermiştir. Bu amaçla fıkıh, aile hukukuyla ilgili olarak alınan diğer tedbirler yanında, aile kuracak kimseler arasındaki inanç ve şuur birliğine önem vermektedir.

Keywords

Abstract

Family is a sacred institution which has religious, legal, psychological and social dimensions and an individval’s material and moral needs are met in. One of the most important functions of family institution is to grow up sensible and truehearted generations. There is a moral dimension of family that it can’t be thought for a society which is degenerated in terms of morality to serve in educational, scientific, technical fields to the humankind. Islam welcomes social and individual relationships which will be established between Muslim and Nonmuslim sociaties warmly. In addition to this, in family institution, which has an important function in the way of composing a virtuous society, fiqh has given importance to ensure unity and peace to the utmost. For this purpose, besides the other precautions which are taken about family law, fiqh gives importance to the unity of religious belief and mind between people who will start a family.

Keywords