KURŞUNLU CAMİİ (ESKİGEDİZ/KÜTAHYA)
KURŞUNLU MOSQUE (ESKİGEDİZ/KÜTAHYA)

Author : Türkan ACAR
Number of pages : 74-83

Abstract

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Eskigediz beldesinde tescilli on iki cami bulunmaktadır. Çoğunlukla ahşap tavanlı bu camiler içerisinde, Kurşunlu Camii, kare planlı, kübik gövdelidir. Yapı, pandantif geçişli bir kubbe ile örtülü harim, harimin kuzeyinde üç birimli bir son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Cami, Eskigediz’deki pek çok yapıda da olduğu gibi, 1970 yılında meydana gelen Gediz depreminde tahrip olmuş, kubbesi, duvarlarının büyük bölümü, son cemaat yeri ve minaresi çökmüştür. Tarihi eserlerde yapılacak dönem müdahaleleri ve onarımlar, yapının plan, malzeme ve süsleme detayları ile aslını korumalı ve herhangi bir yanılgıya sebep vermeden yapılmalıdır. 1970 depreminden sonra ibadete kapalı olan cami, onarım ilkelerine uygun şekilde 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış ve yeniden ibadete açılmıştır. Çalışmamızda yerinde incelenen Kurşunlu Camii, plan ve mimari özellikleri Sanat Tarihi metodolojisi ile tanıtılmış, benzer örneklerle karşılaştırılmıştır.

Keywords

Kütahya, Eskigediz, Kurşunlu Camii, Cami, Kubbe.

Read: 1,516

Download: 473