KÖY İMAMLARININ MESLEKİ YETERLİLİK VE MEMNUNİYET ALGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR SOSYOLOJİK İNCELEME –KAYSERİ PINARBAŞI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1-17
Year-Number: 2019-91

Abstract

Bu çalışma DİB’e bağlı Kayseri Pınarbaşı Müftülüğü’nde görev yapan köy imamları ve Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı köyü ve Şabanlı köyünde ikamet eden bireyler üzerinde gerçekleştirilen bir alan araştırmasıdır. Bu çalışmada, köy imamlarının meslek seçimlerini belirleyen unsurların, mesleki yeterlilik algı düzeylerinin oluşmasında belirleyici olan kriterlerin ve mesleki memnuniyet düzeylerine yönelik algılarının tespiti yoluna gidilmiştir. Ayrıca köy imamlarının mesleki yeterlilik düzeyleri cemaat perspektifinden irdelenmiştir. Bahsedilen durumlarla ilgili bir takım betimlemelerden hareketle belli çıkarımlara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Mesleki yeterlilik ve memnuniyet algıları bağımsız değişkenler açısından irdelenmiştir. Görev yaptıkları yerleşim biriminin fiziki ve sosyokültürel yapısının köy imamlarının mesleki yaşamları üzerindeki etkisi incelenmiş ve görev yerinin kırsal yerleşim alanı olmasının mesleksel yaşamı etkileyen önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Köy imamlarının meslekte başarılı olmak için belli bir arayış ve eksiklik içinde olduklarını söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

This study is a field study conducted on the village imams belong to Kayseri Pınarbaşı Branch of the Presidency of Religious Affairs and individuals residing in çaybaşı Village and Şabanlı Village in Pınarbaşı District. In this study, the determinants of the occupational choices of the village imams and the criteria that determine the level of professional competence perception and their perceptions about their professional satisfaction levels were determined. In addition, professional proficiency levels of village imams were examined from a community perspective. Certain inferences are tried to be reached from a number of descriptions related to the mentioned situations. The perception of professional competence and satisfaction was examined in terms of variables. The impact of the physical and sociocultural structure of the settlement on the professional life of the village imams was examined and it was observed that being a rural settlement area was an important factor affecting occupational life. It is possible to say that the village imams have a certain search and deficiency in order to be successful in the profession.

Keywords