PRİMİTİF SANATIN PRİMİTİVİZM SANAT AKIMINA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Author:

Number of pages: 402-412
Year-Number: 2019-91

Abstract

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve Primitivizm adını alan bu yeni akımın sanat alanı içerisine 1889,1897 ve 1900 yıllarında gerçekleşen, birçok sanatçının tepkisini alan Evrensel Sergilerde, kabile nesnelerinin yanı sıra yerli halkın da teşhir edildiği, sergilendiği etkinliklerin ardından girmiştir. 1900’lü yılların başlarından itibaren anlatım dili ile batılı birçok sanatçının dikkatini çekmiştir ve böylece sanatçıların eserlerinde yeni bir süreç başlamıştır. Duyguların ilk haliyle sanat yapmanın özgürlüğü ve sadeliği batı sanatının sıkışmış kuralları karşısında sanatçıya daha rahat bir alan sunmuştur. Primitif sanatın Primitivizm sanat akımına dönüşümü, sanatın eylemci, iyileştirici ve yenileyici özelliğinin gerek insanlığın gelişiminde gerekse değişen dünya düzeninde olumlu etkilere sahip olduğunun en önemli ispatlarındandır.

Keywords

Abstract

This new movement that arose at the end of 19th century, at the beginning of 20th century and was called as “primitivizm” entered into the field of art after the Universal Exhibitions which drew reaction of many artists in the years 1889, 1897 and 1900. In this Universal Exhibitions there have been activities in which both tribe objects and native people were exhibited. Since the early 1900s , it has attracted the attention of many western astists with its narrative language; thus a new process has started in the works of the artists. The freedom and simplicity of making art in the first state of emotions have offered a more comfortable field to the artist in the face of the stuck rules of western art. The change of primitive art into the art movement of Primitivism is one of the most important proofs that the activist, curative and regenerative, innovative.

Keywords