BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ
INCREASED IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FRAMEWORK OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Author : Erkan PERKTAŞ
Number of pages : 111-120

Abstract

Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde, örgütlerin başarı ölçütü, maddi ve mali kaynaklardan ziyade, elinde bulundurduğu entelektüel sermayeyi nasıl yönettiğine bağlanmıştır. Örgütlerin değeri, yalnızca sahip oldukları finansal varlıklarla ölçülmekten çıkmış, sahip oldukları bilgi, tecrübe, nitelikli işgücü gibi entelektüel unsurlarla değerlendirilmeye başlamıştır. Entelektüel sermaye, insanın sahip olduğu bilginin değeridir. Aynı zamanda entelektüel sermaye, örgüt çalışanlarının kişisel olarak kendilerine verilmiş olan görevleri yapabilmesi için sahip oldukları ve kullandıkları bilgilerin, yeteneklerin, becerilerin ve yaratıcılık özelliklerinin bir bütün olarak bir araya getirilmiş halidir. Bu sermaye türü, örgüte ait olan değerleri, örgüt kültürünü ve felsefesini kapsamaktadır. Bu çalışmada, entelektüel sermaye kavramından bahsedildikten sonra, bilgi yönetimi açısından örgütlerdeki artan önemine değinilecektir.

Keywords

Bilgi, Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye.

Read: 1,241

Download: 441