BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 111-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde, örgütlerin başarı ölçütü, maddi ve mali kaynaklardan ziyade, elinde bulundurduğu entelektüel sermayeyi nasıl yönettiğine bağlanmıştır. Örgütlerin değeri, yalnızca sahip oldukları finansal varlıklarla ölçülmekten çıkmış, sahip oldukları bilgi, tecrübe, nitelikli işgücü gibi entelektüel unsurlarla değerlendirilmeye başlamıştır. Entelektüel sermaye, insanın sahip olduğu bilginin değeridir. Aynı zamanda entelektüel sermaye, örgüt çalışanlarının kişisel olarak kendilerine verilmiş olan görevleri yapabilmesi için sahip oldukları ve kullandıkları bilgilerin, yeteneklerin, becerilerin ve yaratıcılık özelliklerinin bir bütün olarak bir araya getirilmiş halidir. Bu sermaye türü, örgüte ait olan değerleri, örgüt kültürünü ve felsefesini kapsamaktadır. Bu çalışmada, entelektüel sermaye kavramından bahsedildikten sonra, bilgi yönetimi açısından örgütlerdeki artan önemine değinilecektir.

Keywords

Abstract

In the period we are called as information age, the success criterion of organizations depends on how it manages the intellectual capital it holds, rather than financial and financial resources. The value of the organizations is not only measured by the financial assets they possess, but also by the intellectual elements such as knowledge, experience, qualified workforce. Intellectual capital is the value of human knowledge. At the same time, intellectual capital is the whole of the information, skills, skills and creativity that the employees of the organization have in order to perform their assigned duties.This type of capital encompasses the values, organizational culture and philosophy of the organization. In the present study, after mentioning the concept of intellectual capital, the increasing importance of organizations in terms of information management will be discussed.

Keywords