ÇOCUK EĞLENCESİYLE DEFEDİLEN KURAKLIK

Author:

Number of pages: 388-401
Year-Number: 2019-91

Abstract

Su, evrensel öneme sahip bir maddedir. Tarih boyunca insanoğlunun tabi olduğu hemen hemen tüm inançlarda suya kutsiyet atfedilmiş, su ve sulak yerler belli bir saygı eşliğinde sosyal hayatla birleşmiştir. Suyun önemini vurgulayan en güçlü argüman ise kuraklıktır. İnsan alışılandan daha uzun süre susuz kaldığı zamanlarda bu duruma müdahale etmek istemiş ve çeşitli uygulamalarda bulunmuştur, kuraklıktan kurtulmak için yapılan en yaygın uygulama ise “yağmur duası” dır. Ülkemizde yapılan yağmur duası ritüeli, yetişkin ve çocuk katılımcılar olmak üzere iki ayrı koldan gelişip devam etmektedir. Yetişkinlerin gerçekleştirdiği dua dramatik oyunların yanında bazı mistik ritüeller barındırırken çocuklarınkisi salt olarak eğlenme amacıyla icra edilir. Çocukların icrası yetişkinlerin nazarında ayrı bir öneme sahiptir sebebi ise henüz ergenliğe girmemiş kimseler tarafından yapılan duaların geri çevrilmeyeceğine dair olan inançtır. Çocukların gerçekleştirdiği yağmur duası Anadolu’da gode gode, çömçe gelin, bodi bostan vb. isimlerle anılmaktadır.

Keywords

Abstract

Water is universally important substance. Throughout history, in every religion that people believe in; water always is associated with holiness, also wetlands and water is respected and engaged with social life. The most powerful argument of the importance or water is drought; people who experienced drought, longer than as usual wanted to interfere the situation and applied various technics. Rain prayer is the most common application to get rid of “drought “ . In our country, It can be seen that ritual of rain prayer develops and continues two separate branches as adult and children participants. While adult’s rituals include dramatic plays as well as some mystical rituals children’s rituals aim to only jollification. Children’s ritual is considered much more significant because it is believed that preadolescent children’s prayers are not unheard. In Anatolia, children’s prayer of rain called gode gode, comce gelin and bodi bostan etc.

Keywords