1984’TEN 2084’E BİZ İNSANLAR: SANAT, AİLE VE TOPLUM
WE HUMANS FROM 1984 TO 2084: ART, FAMILY, AND SOCIETY

Author : Alper TULGAR
Number of pages : 252-267

Abstract

İçinde bulunduğu topluma eleştirel bir bakış açısından bakan, toplumun aksayan yönlerine dikkat çeken, karamsar, teknolojinin hayal edilemeyecek noktalara ulaştığı baskıcı bir toplum tasavvur eden distopik romanlar konu olarak geleceği ele alsa da şu andan kopmaz. Türk edebiyatında oldukça ender yazılan distopik romanlardan biri olan Kaan Arslanoğlu’nun Sessizlik Kuleleri 2084, George Orwell’in türün en iyi eserlerinden olan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanında yüz yıl sonrasıyla ilgilenir. Orwell’in eserinde gördüğümüz bireyi yok eden baskıcı sistem 2084 yılında da oldukça açıktır. Teknolojinin gelişmesi dünyayı felaketten kurtarmış olsa da insanların farklılıklarını ve özelliklerini ellerinden almış, mekanik bir toplum oluşturmuştur. Yevgeni Zamyatin’in Biz adlı eseri ise dünya edebiyatının ilk distopik romanlarından biridir. 200-Yıl Savaş’ı sonrası hayatta kalmaya çalışan insanların oluşturduğu topluluk 2084’teki toplum ile bazı benzerlikler gösterir. Bu çalışmada alışılagelmiş toplum düzeni bir felaket sonucu ortadan kalktığında yeni sistemlerin Türk, Rus ve İngiliz romanlarında nasıl yansıtıldığı tartışılacaktır. Arslanoğlu ve Zamyatin’in romanlarının ortak noktası ise insanlığın neredeyse sonunu getiren küresel bir felakettir. Bir taraftan teknolojinin son nimetlerini kullanıp sıfırdan yeni bir dünya inşa edilen hayal gücü ve çeşitliliğin olmadığı 2084 dünyası, diğer taraftan kentlerin yaşanamaz bir hale geldiği, tek çarenin Yeşil Duvar inşa edilerek dış dünyadan izole edilmiş bireyler yerine sayılardan oluşmuş baskıcı bir toplum.

Keywords

1984, Biz, Sessizlik Kuleleri 2084, distopya, aile, sanat

Read: 1,338

Download: 541