WEDGWOOD JASPER SERİSİ ÜRÜNLERİ İLE YILDIZ PORSELEN VEJVUT SERİSİ ÜRÜNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 361-375
Year-Number: 2019-91

Abstract

İngiliz porselen fabrikası Wedgwood, 1759’da Josiah Wedgwood tarafından kurulmuştur. Josiah Wedgwood, uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkardığı seramik bünyeler ile seramik sektörüne önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. 1762’de Queenware, 1768’de Black Basalt ve 1774’te üretime geçirdiği Jasper isimli seri; Josiah Wedgwood’un en önemli yenilikçi buluşlarındandır. 1891’de Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan Yıldız Çini Farika-i Hümayunu; dönemin sanayileşme hareketlerinin bir sonucu olarak Saray’ın porselen eşya ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Yüz yıllık üretim geçmişine sahip olan fabrika zaman içerisinde çok sayıda yönetim ve isim değiştirmiştir. Son olarak 1994 yılında TBMM Milli Saraylara bağlanan Yıldız Porselen Fabrikası üretimine, porselen ve çini alanlarında devam etmektedir. Fabrikanın ürün çeşitlerinden biri olan Vejvut serisi; Wedgwood Jasper serisi ürünleri ile benzer özelliklere sahiptir. Jasper’ın mavi serisiyle aynı bünye rengine sahip olan Vejvut serisi, bunun yanında rölyef uygulama tekniği ve desen teması olarak farlılıklar içermektedir. Bu makale; Wedgwood Jasper serisi ürünleri ile Yıldız Porselen Vejvut serisi ürünlerinin karşılaştırılmasını içermektedir.

Keywords

Abstract

Wedgwood, an English Porcelain Factory, is established by Josiah Wedgwood in 1759. He is the person who contributed the ceramic industry with the ceramicwares (ceramic bodies) that he invented after a long period of research (study). Queenware in 1762, Black Basalt in 1768 and Jasper which has started to be produced in 1778 are Josiah Wedgwood’s most significant innovator inventions. Yıldız Çini Fabrika-i Hümayun is established by Sultan II. Abdülhamit in 1891 to supply the need of the porcelain products (wares) that occurred as a result of the industrialization movement. With a 100 years of manufacturing history, the factory changed a lot of administration and name during this time. Finally in 1994 Yıldız Porselen Fabrikası is committed to TBMM National Palaces Administration and it still continues to produce porcelain and tile. Vejvut, one of the factory’s product, has similar properties with the Wedgwood’s Jasperware. It has the same body color with the blue Jasperwares but beside that there are differences about their relief application techniques and the pattern themes. This article includes the comparison of Wedgwood’s Jasperware and Yıldız Porselen’s Vejvutware.

Keywords