KÜLTÜREL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 98-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zengin Ulusal Türk kültürel birikimlerin temsilcileri olan türküleri, marşları, öğretici okul şarkılarını, ilahileri yani değerlerimizi mümkün olan en üst seviyede çocuklarımıza sunup onların doğru birikim ve gelişim yollarında eğitim almaları ve yetişmeleri eğitimcilerin en büyük görevleri arasındadır. Bu çalışmada yarınlarımızın sahipleri olan çocuklarımıza milli, dini, kültürel ve ahlaki değerlerimizin öğretilmesinde müziğin yeri ve öneminin ne olduğu probleminden yola çıkılmış; konu ile ilgili örnek sayılabilecek müzik kültürel ürünlerin incelenmesi ile elde edilmiş nitel-betimsel analizler sayesinde yorumlar yapılması amaçlanmıştır. Çeşitli Türk Müzik Kültürel taramalar sonrasında Türk geleneksel ürünlerinin ahlaki, dini, milli ve kültürel değerleri yansıtabilecek özelliklerde olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Yapılmış olan örnek analiz ve incelemeler sonunda türküler, geleneksel şarkılar, marşlar, ilahiler, okul şarkıları yaratıcılarının bu ürünleri dikkatli yaklaşımlar ile oluşturdukları, bu ürünlerin olumlu kültürel ve eğitici özellikleri sayesinde ahlaki yönlerden de beklenen hassasiyet içinde oldukları, öğretmenlerin ve ailelerin gerekli olan ön incelemelerden sonra eğitim ortamlarında ve aile ortamlarında Türk müzik kültürel ürünleri kullanmalarında faydalar elde edilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is amonG the greatest duties of the educators to educate the students about Turkish national anthem, national Turkish cultural heritages, anthems of the teachings, songs of the schools, children of the provinces, our values at the highest possible level where they gain the right amount of accumulation and development. In this study, the aim is to set out for finding a design for educating or children who belong to our country about religious, cultural and moral values. it is aimed to make interpretations through the qualitative-descriptive analyzes obtained by examining the music cultural products which can be considered as examples of the subject. After the cultural searches, it has been found that traditional Turkish products have characteristics that can reflect the moral, religious, national and cultural values. After the sample analyzes and examinations that have been made, it is determined that the creators of ballads, traditional songs, anthems, proverbs, schools on create these products with careful approaches and that they are sensitive to ethical aspects thanks to their positive cultural and educational characteristics. The benefits of using Turksih music cultural products in educational environments and in family settings have been achieved.

Keywords