KIBRIS TÜRK BASININA TARİHSEL BİR BAKIŞ: ENOSİS’E KARŞI MÜCADELEDEN KAMUOYU TACİRLİĞİNE
A HISTORICAL OVERVIEW OF THE TURKISH CYPRIOT PRESS: FROM STRUGGLING AGAINST ENOSIS TO PUBLIC OPINION MERCHANDISING

Author : Hasan ERÇAKICA
Number of pages : 339-350

Abstract

Kıbrıs Türk gazetelerinin yayın hayatına girişi, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması mücadelesine karşı Kıbrıslı Türklerin seslerini duyurmak ve adadaki Müslüman Türk kimliğini güçlendirmek amacıyla oldu. 1889 yılında başlayan bu serüven, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokratik yapısı içinde varlığını devam ettiriyor. Kıbrıs Türk basını, tarihinin hiçbir döneminde ticari bir nitelik kazanamamış, her zaman siyasi hedefler için siyasi liderlerin, partilerin veya devletin desteği ile var olmaya çalışmıştır. Demografik yapının göçlerle değişime uğraması, yer değiştirmelerin yarattığı iskan sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunlardan etkilenen Kıbrıs Türk basını, KKTC’nin siyasi yapısını belirleyen ‘patronaj sisteminin’ bir parçası haline gelmiştir. Bugün önemli oranda itibar kaybetmiş olsa da, Kıbrıs Türk basını, kamuoyu yaratmaya çalışan ve bu yolla özellikle siyasi liderler ve siyasi partilere ‘kamuoyu yaratma’ hizmeti sunarak yoluna devam etmektedir. Bu çalışma, Kıbrıs Türk gazeteciliğinin ‘siyasal bir eylem’ veya ‘kamuoyu yapıcı’ özelliklerini ön plana çıkararak Kıbrıs Türk toplumunda oynadığı rolü yansıtmaktadır.

Keywords

Kıbrıs, gazetecilik, ENOSİS, kamuoyu

Read: 684

Download: 234