KIBRIS TÜRK BASININA TARİHSEL BİR BAKIŞ: ENOSİS’E KARŞI MÜCADELEDEN KAMUOYU TACİRLİĞİNE

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 339-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıbrıs Türk gazetelerinin yayın hayatına girişi, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması mücadelesine karşı Kıbrıslı Türklerin seslerini duyurmak ve adadaki Müslüman Türk kimliğini güçlendirmek amacıyla oldu. 1889 yılında başlayan bu serüven, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokratik yapısı içinde varlığını devam ettiriyor. Kıbrıs Türk basını, tarihinin hiçbir döneminde ticari bir nitelik kazanamamış, her zaman siyasi hedefler için siyasi liderlerin, partilerin veya devletin desteği ile var olmaya çalışmıştır. Demografik yapının göçlerle değişime uğraması, yer değiştirmelerin yarattığı iskan sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunlardan etkilenen Kıbrıs Türk basını, KKTC’nin siyasi yapısını belirleyen ‘patronaj sisteminin’ bir parçası haline gelmiştir. Bugün önemli oranda itibar kaybetmiş olsa da, Kıbrıs Türk basını, kamuoyu yaratmaya çalışan ve bu yolla özellikle siyasi liderler ve siyasi partilere ‘kamuoyu yaratma’ hizmeti sunarak yoluna devam etmektedir. Bu çalışma, Kıbrıs Türk gazeteciliğinin ‘siyasal bir eylem’ veya ‘kamuoyu yapıcı’ özelliklerini ön plana çıkararak Kıbrıs Türk toplumunda oynadığı rolü yansıtmaktadır.

Keywords

Abstract

Turkish Cypriot newspapers started publication in order to have the voice of Turkish Cypriots heard in the struggle they put forward against uniting Cyprus with Greece and to strengthen the Muslim Turkish identity on the island. The adventure which started in 1889 continues to exist within the democratic structure of Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkish Cypriot press never gained a commercial quality throughout its history and always tried to exist with support of leaders, political parties or the state for the purposes of political goals. Turkish Cypriot press which was influenced by various problems, particularly by the change in demographic structure due to migration and settlement problems stemming from displacement, became part of the ‘clientelism system’ that determined the political structure of the TRNC. Despite a significant loss of reputation nowadays, Turkish Cypriot press tries to shape the public opinion and stands on by providing a service of ‘shaping the public opinion’ particularly to political leaders and political parties. This study captures the role played by Turkish Cypriot journalism in the Turkish Cypriot community by focusing on the Turkish Cypriot journalism as ‘political action’ or ‘public opinion shaper’.

Keywords