14 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE 1670 YILINDA KONYA’DA GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Author:

Number of pages: 29-52
Year-Number: 2019-91

Abstract

Osmanlı Devleti’nde kadıların mahkemede tuttukları defterlere şer’iyye sicilleri denmektedir. Tutulan kayıtlar toplumun siyasî, idarî ve sosyal yönü kadar iktisadî yönünü de aydınlatabilir içerikte belgeler barındırmaktadır. Çalışmamızda 14 numaralı şer’iyye sicilindeki kayıtlar esas alınarak XVII. Yüzyılın ikinci yarısında Konya ve çevresinde yapılan her türlü gayrimenkul satışları ele alınmıştır. Ev, bağ, tarla, dükkân satışları satış türlerini oluşturmaktadır. Satış akitlerinden yola çıkarak kullanılan para birimleri, türleri, değerini belirleyen özellikler ve kullanılan ölçü birimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece bölgenin iktisadî hareketliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Alım-satım yapanlar erkek/kadın, Müslüman/gayrimüslim olmalarına göre incelenmiş ve vekâletle iş yapma durumu ortaya konmuştur. Yine ev satışlarından yola çıkarak yeri, kat durumu, yola cephesi, değeri, alıcı ve satıcıların özellikleri, satış tarihi incelenmiş sıradan kent sakinlerinin barındıkları mekânların özellikleri açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The records kept by kadıs (Ottoman judges) in Ottoman Empire courts are known as şer’iyye registries. These records contain documents that can shed light on the political, administrative and social aspects of the society as well as its economic aspects. The records in şer’iyye registry numbered 14 were taken as basis in our study for considering all kinds of real-estate sales that took place in and around Konya during the second half of the 17th century. These sales are comprised of house, vineyard, land and shop sales. The currencies used, types as well as the properties that are used to determine their value along with the measurement units used were tried to be put forth based on these sales contracts. Thus, the economic activity of the region was tried to be determined. The buyers-sellers were examined with regard to gender, whether they are Muslim/non-Muslim and whether procuration was used or not. Real-estate status, road front, value, buyer-seller characteristics, date of sale were examined as a result of which the properties related with the places of accommodation of ordinary urban dwellers were explained.

Keywords