BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ’İN “KOCAMAN KANATLI İHTİYAR ADAM” ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 291-300
Year-Number: 2019-91

Abstract

Bir Latin Amerika edebî akımı olan büyülü gerçekçilik, Latin Amerika’nın kökleriyle Avrupa temelli edebiyat akımlarının bir sentezidir. Geçmişi İspanyolların ve sonrasında diğer Avrupalı devletlerle ABD’nin kıtayı asimile etme çalışmalarına kadar uzanan büyülü gerçekçilik, edebî bir akım olarak ortaya çıktığı 20. yüzyıl başlarından, yüzyılın ikinci yarısındaki “patlama”sına kadar pek çok aşamadan geçmiştir. Ayrıca çağdaş Avrupa ve dünya edebiyatlarında da kendine yer edinmiş, önemli temsilciler çıkarmıştır. Bugün de hâlâ popülerliğini koruyan ve hem edebî ürün veren hem de kuramsal açıdan üzerine çalışmalar yapılan bir akım olarak varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada, önemli bir akım olan büyülü gerçekçiliğin doğuşu, gelişimi ve dünyada yayılışı kronolojik olarak anlatılmıştır. Latin Amerika kültürü ve tarihi ile Avrupa etkisi doğrultusunda kaynakları ve özellikleri tespit edilmiş, Gabriel García Márquez’in “Kocaman Kanatlı İhtiyar Adam” öyküsü incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Magical realism, a Latin American literary movement, is a synthesis of roots of Latin America and European based literary movements. From the beginning of the 20th century to the “boom”in the second half of the century, the magical realism, which dates back to the attempts of the Spanish and other European countries and the United States to assimilate the continent, has gone through many stages. It has also took place in contemporary European and world literatures, and has made important representatives. Today, it continues to exist as a movement that preserves its popularity, and provides literary products and studies on theoretical aspects. In this study, the birth, development and spread of magical realism were explained chronologically. In the direction of Latin American culture and history, and European influence, sources and characteristics of the movement were determined, and Gabriel García Márquez’s “A Very Old Man With Enormous Wings” story were studied.

Keywords