KOBİ'LER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : İktisat Ana Bilimdalı
Number of pages: 533-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada globalleşen ekonomik düzende Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin mevcut durumları , Türkiye ekonomisine avantajları ve dezavantajları, ekonomik ve finansal sorunları araştırılmaktadır. Yaşanan hızlı değişimlerden dolayı ticaretteki rekabet ulus dışına çıkmıştır. Bu aşamada KOBİ’ler sadece bölgesel ve ulusal değil, global rekabet üstünlüğünü yakalamak durumundalar. Esnek üretim yapıları, hızlı karar alma yeteneği ve çalışanlarını motive edebilme gibi avantajlar ile birlikte, ölçek ekonomilere sahip global işletmelerin, ölçeklerinden kaynaklanan avantajları elde etmeleri gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin dinamik ve sürükleyici etkenlerinden biri olan KOBİ’ler, global piyasalarda olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik açıdan büyümesini etkilemektedir. Bu çalışmada KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde son 40 yılda ne gibi avantaj ve dezavantajlara sahip oldukları, Türkiye ekonomisine katkıları, rekabet üstünlükleri, tanımları, yapıları ve pazarda ki pozisyonlarına yönelik konular tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

According to this study, ın the globalized economic order being investigated the current situation of SMEs, the advantages and disadvantages of Turkey's economy, the economic and financial problems.Due to the rapid changes that have taken place, competition in trade has gone out of the country.At this stage, SMEs need to capture global competitive advantage, not just regional and national. Small firms are weaker than large firms in finding a marketon the investments required for capital. Because of the flexibility that SMEs have in integrating into market conditions, it is now accepted all over the world that it will reach the world markets that develop very rapidly not with big scale economies but with SMEs. This situation,SMEs, one of the dynamic and immovable factors of our country's economy,as in global marketsTurkey also economic growth, is of great importance to the development of SMEs.In this study, were discussed What advantages and disadvantages as they have the past 40 years, SMEs in Turkey's economy,contribution to Turkey's economy, competitive advantages, definitions, structures and topics for their position in the market.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics