BAROK DÖNEM İTALYAN VE FRANSIZ VOKAL MÜZİĞİNDE SÜSLEMELER VE ÖZGÜN SÜSLEME KULLANIMLARI

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı
Number of pages: 369-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Barok Dönem dendiğinde akla ilk gelen şey birçok sanat dalında eserlerin abartı ve gösteriş içermesidir. Tüm sanatların yanı sıra müzikte görülen zıtlık, süslemeler, duygu yoğunluğu, dinamik, gürlük gibi unsurların ön planda olması bu abartıyı gözler önüne sermektedir. Bu dönemin çalışmaları, ülkelerin ve bestecilerin yaklaşımına göre farklılıklar göstermiş ve bunun sonucu olarak aynı süsleme türleri için farklı sembol kullanımları ortaya çıkmıştır. İtalyan stilindeki gösterişli yaklaşım, Fransız stilinde yerini sadeliğe bırakmıştır. Dönemin özelliği olan yorumcunun eserlerde özgür süsleme kullanımı konusuna çalışmada değinilmiş ve bir takım eserler üzerinde yorumcuya bağlı olarak özgün süsleme çalışmaları ortaya konmuştur. Bu çalışmanın Barok Dönem vokal müziğine ilgi duyan ve dönemle ilgili çalışmalar yapmak isteyen eğitimci ve öğrenci adaylarına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

When Baroque Era is mentioned, the first thing that comes to mind is that many branches of art include exaggeration and flourish. This exageration is significant by using the elements like contrast, embellishments, emotional depth, dynamics and sonority in music as well as in any other art forms. The works in the baroque era varies according to the styles and conseption of the composers and the countries. For this reason there have been different usage of the symbols for the same kinds of ornamentation. Exaggerated approach in Italian style gave place to simplicity in French style. The subject of commenter’s free ornament usage in performance which is the feature of the era is mentioned in the study and authentic ornament works on a set of performances depending on the commenter are presented. This study is aimed to contribute the academician and student candidates that are interested in Baroque Era music and would like to work on the era.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics