KÜTÜB-İ TİS’A’DA HÂRİCÎLERLE İLGİLİ OLDUĞU ZANNEDİLEN HADİSLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ
Number of pages: 300-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı; Hâricîler ile ilgili olduğu zannedilen hadisleri Kütüb-i Tis’a gibi temel hadis kaynaklarına dayanarak tespit etmektir. Araştırmada, konunun bütünlüğü açısından giriş kısmında Hâricîler hakkında kısa bilgi verildikten sonra onların Peygambere bakışı ve hadis anlayışı ortaya konulmuştur. Daha sonra İslâm toplumu tarafından kabul gören Kütüb-i Tis’a’da Hâricîlerle ilgili hadislerin olup olmadığı varsa bu hadisleri Hâricîlerin mi uydurduğu yoksa muhalifleri tarafından onlar aleyhine mi uydurulduğu incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Kütüb-i Tis’a’da Hâricîlerle ilgili olduğu zannedilen rivayetler tek tek ele alınıp incelenmiş ve belli başlıklar altında değerlendirilmiştir. Söz konusu hadisler, içinde doğrudan Hâricî ismi geçen ve geçmeyen şeklinde ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise Kütüb-i Tis’a’da Peygamberin direk Hâricîleri hedef alarak söylediği herhangi bir hadisine rastlanılmadığı, Hâricîlerle ilgili olduğu zannedilen mevcut hadislerin ise istikbale dair haberler olduğu ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this article is to determine the hadiths, which are supposed to be related to the Kharijites, based on basic hadith sources such as “Kutub-i Tis’a” (nine books). In the research, after giving brief information about Kharijites in the introduction part of the subject, their point of view to the Prophet and the understanding of hadith have been put forward. Later on, Kutub-i Tis ’a, which was accepted by the Islamic society, have been examined whether there were hadiths about the Kharijites. If there were, it has been examined whether the hadiths were made up by the Kharijites or were made up against them by their opponents. In this context, the narrations that were supposed to be related to the Kharijites in Kutub-i Tis’a have been studied one by one and analyzed under certain headings. These hadiths have been categorized as “there is the word “Kharijites” in, directly or there is not”. In the conclusion part, it has been stated that there were no hadiths in the Kutub-i Tis’a that the Prophet disclosed aiming Kharijites directly, and the current hadiths, which are supposed to be related to the Kharijites, are news about the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics