KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ ve ÇALIŞMA PLANI BAĞLAMINDA STEM

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 356-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 21. Yüzyılın yenilikçi eğitim yaklaşımlarından STEM incelenmiştir. Kapsamlı literatür okumaların sonucunda, STEM çalışmalarında araştırmacı ve eğitimcilerin sıklıkla karşılaştığı bir takım durumlar dört başlık altında toplanarak, STEM çalışmaları yürütecek araştırmacı ve eğitmenlere rehber niteliğinde bilgiler sunulmuştur. Belirlenen bu dört durum kısaca, STEM disiplinlerinin birbirleriyle nasıl entegre edileceği, STEM etkinliklerinin, ders planının ve çalışmalarının hazırlanma yönteminin nasıl olacağı, hangi öğretim modeliyle STEM uygulamaların yapılabileceği ve son olarak ise STEM çalışma planının neye göre hazırlanacağı konularıdır. Bununla birlikte STEM’in kuramsal temellerinin ne olabileceğine nesnel bir bakış açısıyla değinilmiştir. Bu kapsamda literatüre; STEM disiplinin STEM döngüsünün merkezinde olduğu “Disiplin merkezli STEM çalışmaları” ve STEM döngüsünün merkezine “durum veya problem” in alındığı “Eşit aralıklı STEM çalışmaları” olmak üzere 2 farklı STEM uygulama ve ders planı hazırlama döngüsü kazandırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada STEM etkinlikleri ve ders planları, “Probleme yönelik STEM çalışmaları” ve “Duruma yönelik STEM çalışmaları” olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmıştır. “Probleme yönelik STEM çalışmaları” ise “Gerçek yaşam Problemleri” ve “Kurgulanmış yaşam problemleri” şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu açıdan çalışmanın, STEM alanında çalışan araştırmacı ve eğitimcilere STEM çalışmalarını planlarken rehber olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, STEM which is one of the innovative educational approaches of the 21st century is examined. As a result of comprehensive literature readings, a number of situations frequently encountered by researchers and educators in STEM studies were presented under four headings, and information was given to researchers and trainers who will conduct STEM studies. These four situations are briefly on how to integrate STEM disciplines with each other, how to prepare STEM activities, lesson plan and studies, STEM applications with which teaching model, and finally, how to prepare the STEM study plan. However, what the theoretical foundations of STEM might be is an objective point of view. In this context, the literature; discipline-based STEM studies and equally spaced STEM studies including 2 different lesson planning cycle have been accelerated. In this study, STEM activities and lesson plans were classified in two different ways as Problem-driven STEM studies and STEM studies for the situation. STEM studies on the problem are divided into Real-life Problems and Fiction life problems. In this respect, it is thought that the study may be a guide for STEM researchers and educators in planning STEM studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics