AHLAT (BİTLİS) İLÇESİNDEKİ YERALTI SULARININ TARIMSAL SULAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Coğrafa
Number of pages: 13-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yarı kurak bir iklime sahip olan Van Gölü Kapalı Havzası’nın kuzeybatısında bulunan Ahlat (Bitlis) ilçesindeki yeraltı suları tarımsal sulama açısından ele alınmıştır. Ahlat ilçesindeki tarım alanları havzanın en önemli tarım alanlarından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda ilçede tarım ürünü deseni değişmeye başlamıştır. Özellikle su ihtiyacı yüksek olan tarım ürünlerinin ekiminde görülen artış, tarım alanlarında sulama suyu amaçlı kuyuların sayısının çoğalmasına neden olmuştur. Çalışma alanı, Van Gölü kıyısı (1649 metre) ile 1900 metre yükseltisi arasındaki tarım alanları ile sınırlandırılmıştır. Yeraltı su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesi amacıyla yöredeki sondaj kuyularından örnekler alınmıştırr. Alınan örneklerde fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri incelenmiştir. Yeraltı suyu verilerinin etkin bir biçimde değerlendirilmesi amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri'nden (CBS) faydalanılarak analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Ahlat ilçesindeki tarımsal alanların sulanmasında kullanılan yeraltı sularının kalitesini tespit etmek ve bu kalite parametrelerinin dikkate alınarak tarımsal üretimde verim kaybını azaltmaktır.

Keywords

Abstract

Agricultural areas in Ahlat district situated in northwest of Van lake closed basin and which has semi-arid climate are among the most important agricultural areas of the basin. Recently the pattern of agricultural products has started to change. Research area has been limited by agricultural areas betwen Van Lake coast (149 meters) and 1900 meters. Samples from boreholes have been taken in order to determine the quality of underground water springs. Physical and chemical water quality parameters have been analyzed from these samples. In order to effectively analyze the underground water data geographic information systems have been used. The aim of this research is to determine the quality of underground waters in Ahlat district and by taking these quality parameters into account decrease the efficiency lose in agriculture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics