TANIMLARIN ÖTESİNDE MİLLİYETÇİLİK: KURAMLAR, TARTIŞMALAR, PARADOKSLAR

Author :  

Year-Number: 2019-89
Language : null
Konu : iletişim, halkla ilişkiler, siyaset
Number of pages: 325-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milliyetçilik, Fransız İhtilali ile beraber anılmaya başlanmış, anıldığı tarihten bu yana sahip olduğu önemi hiç kaybetmemiş bir kavramdır. Milliyetçilik kimi zaman hâlihazırdaki devletlerin yıkılmasına ve haritaların değişmesine yol açacak kadar yıkıcı, kimi zaman ise bir devlet çatısı altında yaşayan, ortak amaç ve idealleri birbirinden farklı toplulukları dayanışma içinde birlikte hareket etmeye yönlendirecek kadar bütünleştirici bir olgudur. Bu nedenle 19. yüzyıl ile birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında kah agresif, kah sakin süreçler geçirilmesinde sahnede olan milliyetçiliğin, bireylerin anlam dünyalarında bulduğu karşılık izafidir. Milliyetçilik literatürüne katkı sağlamak isteyen düşünürlerin yaptıkları milliyetçilik açıklamalarında teorik anlamda ortak noktalar bulunsa da, milliyetçiliğin pratikte aldığı hallerin çeşitliliği, kavramın her durumda geçerli bir tanımının yapılmasını engellemektedir. Bu çalışmanın amacı, milliyetçiliğin esasen kendi içinde farklı türlerden oluştuğunu ve her türünün uygulamada aldığı form üzerinden farklı bir şekilde nitelendirilebileceğini ifade etmektedir. Çalışma, milliyetçilik kavramına dair genel bir çerçeve çizerken, milliyetçiliğin oluşumu ve milliyetçilik çeşitlerine dair dünyadan örneklerle ayrıntılı bilgi vermekte, kavramın yaşadığı dönüşümü ortaya koyan sonuç bölümü ile nihayetlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Nationalism is a concept that has begun to be taken with the French Revolution and has never lost the importance it has had since it was taken. Nationalism is sometimes an integrative phenomenon that can lead to the destruction of states and the change of maps, and sometimes to a common state of living in a state, but with common aims and ideals that lead different communities to act together in solidarity. Although the philosopher who wants to contribute to the literature of nationalism has a common theoretical point in the explanations of nationalism, a general definition cannot be made because of the diversity of the situations nationalism takes in practices. The aim of this study is that nationalism consists essentially of different species within itself and that each species can be characterized in a different way over the form it takes in practices. While this study draws a general framework on the concept of nationalism, it gives detailed information about the formation of nationalism and examples of nationalism from the world, and ends with the conclusion section that reveals the transformation experienced by the concept.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics