KATILIM BANKACILIĞININ FON TOPLAMA-KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 212-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katılım bankacılığının fon toplama-kullandırma yöntemleri ve Türkiye ekonomisine katkılarının incelendiği bu çalışmada, Katılım bankalarının hem kendi sistemleri içerisinde hem de geleneksel bankacılık sistemi içerisinde makroekonomiye önemli katkılar sağladıkları görülmektedir. Katılım Bankaları, özellikle, reel faaliyetler ve projeler kapsamında reel ekonominin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Katılım Bankaları ekonomi içerisinde kaynak israfını ve kaynak sıkıntısı önlemek, tasarrufları sistem içine dâhil etmek, finansman maliyetlerinin düşürülmesini ve istihdamın arttırılmasını sağlamak, rekabetin geliştirilmesine katkı sağlamak, vergi kayıplarının önüne geçilmesi şeklinde ekonomiye çeşitli katkılar sağlamaktadırlar. Kullandırdıkları fonlar bakımından her geçen gün artan oranda reel ekonomiye katkıda bulunan katılım bankalarının kâr-zarar esasına göre fon kullandırma oranlarının düşük olduğu gözlemlenmektedir. Katılım bankalarının İslam iktisadi anlayışının temel amaçlarına hizmet edecek şekilde İslami referanslara uygun olarak geliştirilen fon kullandırma enstrümanlarının tümünü kullanamamaktadırlar. Dolayısıyla, Katılım Bankaları, Türkiye ekonomisinin reel kesimine beklenen gerçek katkıyı henüz sağlayamamaktadırlar.

Keywords

Abstract

In this study, which examined the fund raising-utilization methods and contribution of participation banking in Turkey's economy, participation banks are seen both in their systems and in the traditional banking system, that they provide an important contribution to macroeconomics. In particular, participation banks contribute to the revival of the real economy within the scope of real activities and projects. In addition, Participation Banks provide various contributions to the economy in order to prevent resource waste and resource shortages, to include savings into the system, to reduce financing costs and to increase employment, to contribute to the development of competition, to prevent tax losses. It is observed that the participation banks, which contribute to the real economy in an increasing manner in terms of the funds they use, are low on the basis of profit-loss. Participation banks cannot use all of the funding instruments developed in accordance with Islamic references to serve the basic purposes of Islamic economic understanding. Thus, participation banks, the real sector of Turkey's economy can not achieve the expected real contribution yet.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics