TEK EBEVEYNLİ AİLELERDE YETİŞTİRİLEN ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Sosyal hizmet
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, bireyin toplumla ve sosyal çevresiyle karşılıklı ilişkiler geliştirmesini sağlayan bu çerçevede bireyin var olmasına katkı sunan bir yaşam merkezidir. Toplumların geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak aile yapıları da büyük oranda etkilenmiştir. Son yıllarda pek çok ülkede görüldüğü üzere ülkemizde de tek ebeveynli ailelerin sayısında artışlar yaşanmaktadır. Tek ebeveynli ailelerde yetiştirilen çocukların aile içerisinde yaşanan problemler neticesinde denge durumlarının bozulması bu aşamada sık sık davranış problemleri sergilemesine ve akabinde sosyal uyum problemleri ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tek ebeveynli çocukların yaşamış olduğu sosyal uyum problemlerine yol açan mekanizmaların tanımlanması, çocuğa yönelik koruyucu, önleyici ve geliştirici uygulamaların oluşturulmasında okul sosyal hizmet uygulamalarının gerekliliğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

Keywords

Abstract

The family is a life center that contributes to the existence of the individual in this framework which enables the individual to develop mutual relations with the society and social environment. In parallel with the change and transformation process of societies, family structures were also greatly affected. As seen in many countries in recent years, there are also increases in the number of single-parent families in our country. Disruption of the equilibrium situation of the children in single parent families as a result of the problems in the family causes the behavior problems in this stage frequently and then it is faced with social adjustment problems. The aim of this study is to understand the necessity of social work practices of school, to identify the mechanisms leading to social adjustment problems experienced by single parent children, to help to create protective, preventive and developing applications for the child.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics