MEMLEKET ŞİİRİNİN KIBRIS’TA GÜÇLÜ BİR HALKASI:NAZİF SÜLEYMAN EBEOĞLU

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı, Kıbrıs Türk Edebiyatı
Number of pages: 339-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nazif Süleyman Ebeoğlu (1921-2007), Kıbrıs Türk edebiyatında hececi-romantik şiirleriyle önemli bir başarı yakalamış ve Kıbrıs’taki hececi şiirin öncüsü olmuş bir şairimizdir. Aynı zamanda roman, hikâye, anı, çeviri; deneme, makale ve eleştiri gibi fikir yazısı alanlarında da çok sayıda ürün vermiş olan Ebeoğlu, bu eserleriyle şairliği kadar tanınmasa bile, akıcı, temiz Türkçesi ve sağlam edebî diliyle 1940’lı yıllar Kıbrıs Türk nesrinin en önemli yazarları arasında yer almıştır. Kıbrıs Türk edebiyatında “1940 Kuşağı”, “Çığ Şairi” ya da “Çığcı” nitelendirmeleriyle anılan şair, edebî kişiliği ve eserleriyle Memleket Edebiyatı’nın Kıbrıs Türk şiirindeki güçlü halkalarından biridir. Şiirlerinin bir kısmını 1942 yılında Beyrut Rıhtımlarında adlı küçük bir kitapta topladıktan sonra başka bir şiir kitabı yayımlamaz. Ancak Ebeoğlu’nun imzası, 1940-50 arasındaki dönemin hemen hemen bütün süreli yayınları ile Çığ gibi antoloji nitelikli eserlerinde görülmeye devam eder. Bununla beraber gazete ve dergilerdeki şiirleri, hikâye ve roman tefrikaları, çeviri ve fikir yazıları kitaplaştırılmadığından çoğu günümüze ulaşamaz. Nazif Süleyman Ebeoğlu’nun şiiri, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatındaki “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren” şiirden beslenen ve bilhassa Beş Hececilerin tematik ve biçimsel etkisinde gelişen “milliyetçi-memleketçi-gelenekçi ve romantik” bir şiirdir. Bireysel duygularını yansıtan aşk ve kadın izlekli şiirleri yanında, kahramanlık, Türk tarihi, Anadolu ve İstanbul sevgisi de Ebeoğlu’nun hâkim temaları olarak gözükür. Ebeoğlu’nun şairliğinin irdelendiği bu çalışma, onun poetikası ile ulaşılabilen şiirlerini içermektedir. Makalede sanatçının şiirleri tematik ve biçimsel olarak tahlil edilmiş, şiirinin kaynakları ile Beş Hececilerden gelen etkiler-ilhamlar vurgulanmış ve memleket edebiyatının Kıbrıs Türk şiirindeki güçlü bir temsilcisi olduğu ortaya konmuştur. Böylece bu incelemenin ana hedefi olan, Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatının bir dönemine damgasını vuran, ancak şu an için unutulan ya da okunmayan bir şair konumundaki Nazif Süleyman Ebeoğlu’na dikkat çekilerek bir farkındalık sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

Nazif Süleyman Ebeoğlu (1921-2007), a poet who, with his hececi (syllabic meter)-romantic poems has achieved important success and became the banner bearer of hececi poetry in Turkish Cypriot Literature. Also, he has produced novels, short stories, memories, translations; essays, articles and criticism. He is not well known in these areas as much as he is as a poet, but with his competent Turkish and his strong literary language, he was one of the important writers of the Turkish Cypriot prose in 1940s. In Turkish Cypriot Literature he belongs to the “1940 Generation”, “Çığ’s Poet”, or “Çığcı”. With his literary personality and works, he is a strong link of “the Country” Literary movement. Beyrut Rıhtımlarında is his first and only poetry book that he published in 1942. But the signature of Ebeoğlu, continues to appear in all the periodicals and Çığ magazine between 1940 and 1950. Nonetheless, most of his short stories and serials of novels; translations and the other writings were never published as a book, and therefore did not reach today. The poetry of Nazif Süleyman Ebeoğlu nourished from the poetry of “National Literature” of Republic of Turkey and in particular, it’s “nationalist-county-traditionalist and romantic” with the influence of Beş Hececiler’s thematic and stylistic poetry. Apart from the themes of love and women that reflected his personal feelings; heroism, Turkish history, the love of Anatolia and Istanbul are the dominant themes in his poetry. In this article, study Ebeoğlu as a poet, and the poems that reveals his poetics. In the paper his poems analysed as thematic and stylistic, resources of poems and the influence of Beş Hececiler underlined and put forward that he is a strong representative of the Country Poetry in Turkish Cypriot Literature. Thus, this study’s main aim, to point out Nazif Süleyman Ebeoğlu who once leaved his mark on Turkish Cypriot culture and literature, but now is forgotten, or not read anymore.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics