GEYVE İLÇESİ TÜRK HAlK MÜZİĞİ HAKKINDA BAZI TESPİTLER

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Türk Halk Müziği
Number of pages: 46-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geyve, Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Geyve, tarihi derinliği coğrafi önem ile birleştirmiş bir geçiş noktasıdır. Bursa-İznik-Bolu-İstanbul gibi merkezlere yakınlığı da kültürel anlamdaki ağırlığını arttırmıştır. TRT THM Repertuvarı’nda Sakarya iline kayıtlı toplam 7 türkü bulunmaktadır. Bu 7 türkünün 5 tanesinin Geyve ilçesine kayıtlı olması, Geyve’nin müzik kültürü açısından önemini ortaya koymaktadır. Geyve’de farklı tarihlerde yaptığımız alan araştırması neticesinde 20 adet türkü derledik. Derlenen türküleri farklı açılardan inceledik. Bu derleme ve inceleme çalışmaları sonucunda Geyve’nin müzikal yapısını ortaya koymayı ve başka yörelerle karşılaştırma yapmayı amaçladık. Çalışmamızda kişisel görüşme, alan araştırması ve literatür tarama yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Geyve is a county that is within the borders of Sakarya. Geyve is a transition point that has combined the history with geographical importance. Being close to some locations such as Bursa-İznik-Bolu-İstanbul increases the significance culturally. There are 7 folk songs being registered from Sakarya in the Turkish Folk Music Repertoire of Turkish Radio and Television Association (TRT). The fact of being registered 5 of these 7 folk songs from Geyve reveals its importance in terms of music culture. We compiled 20 folk songs as a result of field studies done in different dates. Compiled folk songs were analyzed in varied aspects. We aimed to show the musical structure of Geyve and compare them with other regions in consequence of our studies. Personal interviews, field studies and literature review are used methods in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics