SİCCİN FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİN RENK, KOMPOZİSYON VE FOTOĞRAF KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : SANAT
Number of pages: 253-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Korku duygusunu tetikleyen sanat ürünleri sanatın ilk örneklerinden itibaren pek çok sanatçı tarafından konu edilmiş, günümüze kadar izleyici ilgisinin artmasıyla sadece sinemada değil sanatın genelinde bir alt tür haline dönüşmüştür. Sinema türleri arasında da önemli bir yer tutan korku filmleri bütün dünyada hatırı sayılır miktarda izleyiciye sahiptir. Diğer sinema türlerinde olduğu gibi geniş kitlelere hitap etmese de sadık izleyici kitlesi ve genç nesil tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Bu türün afişleri de kendine has üsluplar ve kodlarla üretilmektedir. Kültürel afiş kapsamına giren korku filmi afişleri genel grafik tasarım kurallarına uymakla birlikte, türün konusunun genel atmosferini yansıtacak göndermeleri de içinde barındırır. İlk dönem Türk korku film afişlerinde genel olarak illüstratif yaklaşımlar söz konusuyken ilerleyen dönemlerde fotografik anlatım daha çok kullanılır olmuştur. Fotografik anlatımlarda genel olarak oyuncuların yer aldığı simetri algısı yüksek, kompozisyonlara yer verilmiş, tipografi koyu zemin üzerinde beyaz ya da kırmızı uygulanarak vurgu yakalanmıştır. Alper Mestçi’nin yönetmenliğini üstlendiği Siccin serisi Türk korku sineması için önemli eserlerdendir. Konu aldığı Türk kültürüne ait cin, büyü gibi kavramlar sayesinde kendine özgü bir üslubu ile önemli bir yer tutmaktadır. Bu serinin film afişleri renk, kompozisyon, tipografi ve görsel kullanımı açısından incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The art products that triggered a sense of fear have been the subject of many artists since the first examples of art, and with the increasing interest of the audience up to the present day, it has become a sub-genre not only in cinema but also in the whole art. Horror films, which have an important place among the cinema types, have a considerable amount of viewers all over the world. Although it does not appeal to a wide audience as in other cinema genres, it is followed by a loyal audience and interest by the younger generation. The posters of this genre are produced with unique styles and codes. The horror film posters that considered within the scope of the cultural posters, follow the general graphic design rules, but also contain references reflecting the general atmosphere of the subject of the genre. While the first period Turkish horror movie posters generally have illustrative approaches, photographic narration has been used more in the following periods, it is observed to be very high. In the photographic narratives, the compositions with high symmetry perception are generally used. Emphasis is captured in typography by applying white or red accent on dark ground. The Siccin series, directed by Alper Mestçi, are important works for Turkish horror cinema. With the usage of concepts such as genie and magic, which have important place in Turkish culture, the series creates a unique perspective. The film posters of this series were examined in terms of color, composition, typography and visual use.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics