İKİ BAKIŞ ARASINDA BEŞ ŞEHİR: BEŞ ŞEHİR’İ TANPINAR VE MANGUEL ZAVİYESİNDEN OKUMA DENEMESİ

Author:

Number of pages: 350-371
Year-Number: 2019-89

Abstract

Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, münevver ve estet kimliğiyle gözlemlediği beş şehre dair düşünce ve yorumlarından müteşekkil bir şehir monografisidir. Tanpınar, Beş Şehir’i kaleme alırken, anti-siyasal bir zeminden; salt tarih, mimari ve güzellik noktalarından hareket eder. Onun hareket noktalarını ise tedai besler. Tanpınar’ın eserine bir nazire olarak nitelendirilebilecek Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir isimli çalışmasında ise Alberto Manguel, Tanpınar’ın hareket noktalarını esas almaz. O, “Batılı” bir yazar kimliğiyle gördüklerini oryantalist bir otomatlıkla anlatır; Tanpınar’ın izini ıskalar. Eseri, tezli bir gezi yazısı olmaktan öteye gitmez. Biz bu çalışmada, öncel Tanpınar ve ardıl Manguel’in Beş Şehir’lerini oryantalizm açısından mukayese ederek Manguel’in Tanpınar’ın izini neden ıskaladığını ortaya koymaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Beş Şehir is a city monograph of Ahmet Hamdi Tanpınar occuring his thoughts and interpretations of five cities, which he observes as an enlightened and reputable identity. While writing Beş Şehir, he moves from anti-political ground, pure history, architecture, beauty and he is affected by connotations. In Alberto Manguel’s work called Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir, is not based on the points of Tanpınar, which can be described as an imitation of Tanpınar’s work. He describes what he sees in an orientalist automaton with a Western writer identity. His work is nothing more than a travel inscription with a thesis. In this work, we will try to determine why Manguel missed the trace of Tanpınar comparing first Tanpınar and after Manguel’s Beş Şehir in terms of orientalism.

Keywords