YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMADA YEŞİL REKLAM ve ÇEVRE BİLİNCİNİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 229-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilinçsiz tüketim nedeniyle doğal kaynakların giderek tükenmesi ve çevre sorunlarının daha fazla hissedilmeye başlanması ile çevre konusuna hükümet, çeşitli kuruluşlar ve medya daha fazla yer vermeye başlanmıştır. Tüketim davranışının değişmesi sonucunda da işletmeler hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini bu anlayışa entegre etmeye başlamıştır. Böylelikle yeşil pazarlama karması ortaya çıkmış ve yeşil pazarlama faaliyetleri yaygınlaşmıştır. Tüketiciye ulaşmayı sağlayan en önemli pazarlama tutundurması fonksiyonu olan yeşil reklamlar da bu şekilde ortaya çıkmıştır. İşletmenin yeşil yaşam tarzını benimsediğini, ürün ve hizmetlerinde çevreye zarar vermediğini, çevrenin iyileşmesi için çalışma yaptığını ifade eden mesajlar bulunduran reklamlar yeşil reklam olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada yeşil pazarlama faaliyetlerinden biri olan yeşil reklamın ve çevre bilincinin yeşil ürün satın alma faaliyeti üzerine bir etkisi olup olmadığı incelenmektedir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak İstanbul ilinde bulunan 405 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda yeşil reklamların yeşil ürün satın alma niyetini etkilediği görülmüştür. Ek olarak yeşil ürün satın alma üzerine demografik farklılıklara yönelik testler yapılmış ve cinsiyet yönünden farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

With the increasing consumption of natural resources due to unconscious consumption in the world and the start of environmental problems, the government, various organizations and the media have begun to give more space to the environment. As a result of changes in consumer behavior, businesses have begun to integrate both production and marketing activities into this understanding. Advertising is defined as green advertising, which means that the business adopts a green lifestyle, does not harm the environment in its products and services, and works to improve the environment. This study examines whether green advertising and environmental awareness, which is one of the green marketing activities, is an influence on the green product purchasing activity. 405 participants in Istanbul province were reached by convenience sampling method. As a result of the study, it was seen that green advertising affected the intention to buy green. In addition, demographic differences were tested on green product purchasing and gender differences were found.

Keywords