İNSAN İHTİYAÇLARINDA İŞLETMELERİN ROLÜ: İKNA FAKTÖRÜ

Author:

Number of pages: 160-170
Year-Number: 2019-91

Abstract

İnsan varlığının devamı için gerekli olan ve insan yaşamında en önemli faaliyet olan ihtiyaçların karşılanması, insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana büyük değişimlere maruz kalmıştır. Değişim bir tek zamana özgü olmayıp, ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında etkili olan faktörler, zamanla değişimden payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, ilerleyen zamanlarda insan ihtiyaçlarında, engel olunamayacak tehlikeli sonuçların önüne geçilebilmesini sağlamaktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların ihtiyaçlar konusunda bilinçsizce hareket etmesi, bu çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada, maddi ve manevi insan ihtiyaçlarının dış çevreden bağımsız olup olmadığını daha iyi anlamak için, Maslow’un ihtiyaçlar hiyeraşisinden yararlanılmış ve ihtiyaçların karşılanmasında etkili bir rol oynayan işletmelerin ‘evet’ dedirtme teknikleri üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde gerek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, gerekse şirketlerin insan ihtiyaçlarındaki rolü üzerinde çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Maslow, ortaya attığı teorisi ile insanların hangi ihtiyacı olursa olsun dış çevreden bağımsız olmadığı mesajını vermektedir. İşletmelerin ise ihtiyaçları belirleme konusunda, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan sihirli kelime olan ‘İkna’yı altı temel ilke ile etkili hale getirdiğini görmekteyiz.

Keywords

Abstract

Being satisfied needs which is necessary fort he continuation of human existence and the most important activity in human life has been exposed to big changes since the beginning stages of history of humanity. Not only the change is intrinsic of the time but also the factors effective on being specified and satisfied the needs received its share of the change by time of progress. The purpose of this study is supplying to forestall the dangerous results which cannot be prevented at human needs in the following ages. Associated with improving the technology, that the people act unconsciously about the needs increases importance of this study. In this study, to understand whether human’s material and moral needs are independent of the external environment or not, it was profited by Maslow’s Hierarchy Of Needs and emphasized that the businesses which play an effective role of the technics of making say “Yes”. When the literature was investigated about the subject it was seen both the sources comment Maslow’s Hierarchy Of Needs and the studies on the companies’ role in human needs are unsatisfying. In the other hand we see that the businesses activate “the persuasion” which a magical word we can encounter at each field of our life with the Six Basic Principles in regard to specify needs.

Keywords