DOKTOR SERVER KÂMİL TOKGÖZ’ÜN KALEMİNDEN CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA VEREM VE VEREMLE MÜCADELE

Author:

Year-Number: 2019-89
Number of pages: 50-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli organları tutan, daha çok akciğerdeki hasarıyla bilinen verem (tüberküloz), yüzyıllardan beri insanoğlunun ölümüne sebep olan hastalıklardan biridir. Hâlen dünya çapında önemini ve ölümcül tehlikesini sürdürmekte olan verem, edebî eserlerimizde devrin hakikatinin bir aksi olarak karşımıza çıktığı gibi eğitici/öğretici amaçla da yazı, kitapçık, başlı başına eserin konusu şeklinde de kaleme alınmıştır. Bunlardan biri Sağlık Bakanlığı Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başkanı-Başhekimi, Bakteriyoloji Uzmanı Dr. Server Kâmil Tokgöz’ün 1928 yılında neşredilen ve parasız dağıtılan eseri Verem Hakkında Öğütlerim’dir. Bu çalışma ile söz konusu eseri vasıtasıyla 1928 yılında vereme yaklaşımı gün yüzüne çıkarmayı, 90 sene zarfında hastalıkla ilgili bilimsel bilgi ve tecrübeleri karşılaştırma amacıyla hekimlerin özellikle göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının dikkatlerine sunmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

Involving various organs but mostly known as the damage on the lungs, tuberculosis is one of the diseases that cause death of mankind throughout centuries. Tuberculosis is still maintaining its importance and fatal effect across the World and it appears in our literary work as a reflection of reality in the era and also used for educational/informative purposes in articles, booklets and sometimes written as a subject of the work itself. One of these works is Verem Hakkında Öğütlerim (My Advices about Tuberculosis) written by Bacteriology Specialist Dr.Server Kâmil Tokgöz -the founding chairman and chief physician of Heybeliada Sanatorium Chest Hospital and Chest Surgery Training and Research Hospital- which was written and distributed free of charge in 1928. The aim of this study is, to reveal the approach to tuberculosis in 1928 and bring it to the attention of specialists especially on chest diseases, infectious diseases and clinical microbiology in order to compare the scientific knowledge and experiences.

Keywords