TÜKETİCİLERİN B2C E-TİCARET’E BAKIŞ AÇISI: BİR ANKET ÇALIŞMASI VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2019-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 17-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketicilerin işletmelere ve ürünlere ulaşmalarındaki yenilikler, işletmeler ve tüketiciler arasındaki ilişkilerin elektronik ortama kaymasını sağlamıştır. Elektronik ticaret (e-ticaret) kavramının tüketiciler açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Tüketicilerin, önce internet kullanımı ile ilişkili hale geldikleri elektronik ortamda, aynı zamanda günlük yaşamları için gerekli olacak her türlü mal/hizmete e-ticaret sayesinde kısa zamanda ulaşabiliyor olmaları, farklı ürün çeşitlerini aynı anda seçme imkanına sahip olmaları, uluslararası boyutta ürün ve hizmetlere ulaşabiliyor olmaları, elektronik ortamı ve dolayısıyla kullanıcıları için e-ticareti vazgeçilmez kılmaktadır. Bu çalışmada; e-ticarette karşılaşılan sorunlar, e-ticaretin avantajları ve dezavantajları konularına değinilmiş ve e-ticaretin işletmelerden tüketicilere (B2C) olan şeklinin görülmesi amacıyla hazırlanan anket çalışması, tüketicilere uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Innovations about consumers’ access to businesses and products have moved the relationship between businesses and consumers to the electronic environment. The concept of e-commerce has many advantages for consumers. In an electronic environment in which consumers use the Internet, because they can reach any product or service, which are necessary for their daily lives, in a short time, they have the possibility to choose the different types of products at the same time and they have access to international products and services, it makes electronic media and e-commerce irreplaceable. In this study; the problems encountered in e-commerce, the advantages and disadvantages of e-commerce were mentioned and the questionnaire study, which was prepared for the purpose of seeing e-commerce form of businesses to consumers (B2C), was conducted to consumers and the results were evaluated.

Keywords