İSPANYA’NIN GÖÇ VE ENTEGRASYON POLİTİKALARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 139-159
Year-Number: 2019-91

Abstract

Göç, sadece göç eden kişileri değil, bütün ülke ve diğer toplumları etkileyen önemli bir olgudur. Gün geçtikte karmaşıklaşan göç hareketleri; ekonomik, siyasal ve sosyal boyutuyla ele alınmaktadır. Avrupa Birliği’nde önemli bir yeri olan İspanya yüksek düzeyde ekonomik kalkınma göstergelerine sahip bir ülkedir. Bu sebeplerden dolayı, göç için cazibe merkezi olmuştur. İspanya’nın göç veren ülkeden göç alan ülkeye geçişi Avrupa Birliği üyeliği ile hızlanmıştır. Gelen göçmenlerin İspanya’ya entegrasyonu konusunda birçok politika ve düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, İspanya’nın göç ve entegrasyon politikalarını inceleyerek, bu politikalarla göç olgusu ile ortaya çıkan sorunların kısmen çözümlendiğini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

The immigration is an important fact that affects not only immigrants but also all countries and societies. Immigration movements complexing day by day have been handled with their economical, political and social point of views. Spain, which has an important place in the European Union, has a high level of economic development indicators. For these reasons, it has become a center of attraction for migration. Spain’s migration from the emigrant country to the receiving country has accelerated with the European Union membership. Many policies and regulations have been made on the integration of the migrants into Spain. The aim of this study is to examine the immigration and integration policies of Spain and to show that the problems arising from immigration phenomenon are partially solved.

Keywords