UŞAK’TA KAPARİ (CARPARİS SPİNOSA L. ) YETİŞTİRME POTANSİYELİ ELVERİŞLİ OLAN SAHALAR

Author:

Number of pages: 1-16
Year-Number: 2019-89

Abstract

Bu çalışmada Uşak İlinde kapari yetiştiriciliğine elverişli alanlar Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi ile tespit edilmiştir. Kapari bitkisinin ekolojik özellikleri göz önünde bulundurularak önceden alınan topraklar çok çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Çalışmada toprak analizleri ile birlikte sahanın arazi kullanımı, ortalama sıcaklık ve yağış haritaları kullanılmıştır. Bu çizimler Coğrafi Bilgi Sistemlerinin analiz dönüştürme araçları (Polygon To Raster) kullanılarak, sahanın arazi kullanımı, ortalama sıcaklık, toplam yağış, kil, tuz, kalsiyum, potasyum ve fosfor dağılışı haritaları (raster, Arc GIS 10.1,) üretilmiştir. Üretilen bu dağılışlar, mekânsal veri analiz aracılığı ile (Spatial Analyst Tools, Arc GIS 10.1) yeniden sınıflandırılarak (Reclass, Arc GIS 10.1) çakıştırılmıştır. Bütün bu işlemler sonucunda Uşak’ta kapari yetiştiriciliğine elverişli 226725 dönüm (orman ve tarım dışı) arazi tespit edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümü kapari bitkisinin ekolojik ve ekonomik özellikleri literatüre bağlı kalınarak açıklanmıştır. Bulgu ve tartışma bölümünde tüm işlem basamakları ayrıntılı olarak açıklanmış ve kapari yetiştiriciliğinin gelir –gider dengesi hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde kapari yetiştiriciliğinin yöreye sağlayacağı katkılar dile getirilmiştir. Yetiştiriciliğin başarılı olabilmesi için yapılması gereken konular vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

province are determined through Geographic Information System. Considering the ecological features of Carparis Spinosa L. plant, the soil which had taken before was sentenced to various analysis. Beside the soil analysis, the maps of area usage, avarage temperature and rainfall were used. These drawings were turned into the maps which indicate the distribution of erea usage,avarage temperature,totall rainfall,clay, sold, calcium,potassium and phosphor (raster, Arc GIS 10.1,) through use of analysis converversion tools (Polygon To Raster). These produced distributions were superposed to re-classification (Reclass, Arc GIS 10.1) through spatial data analysis (Spatial Analyst Tools, Arc GIS 10.1). After all these studies, 226725 square meters area (forestry & non-agricultural) which is suitable for growing Carparis Spinosa L. plant in Uşak province were determined. In the introduction, the ecological and economical features of Carparis Spinosa L. plant is explained through a view of literature. In the findings and discussion section, the whole process is explained in detail and balance of income and expenditure for growing Carparis Spinosa L. plant is calculated. In the conclusion, the contributions of growing Carparis Spinosa L. plant for the erea are discussed. Lastly, the things which must be fullfilled for the succes of the growing plant are stressed.

Keywords