BİR ‘KÜLTÜREL ARACI’ OLARAK İBRAHİM MAALOUF

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Müzik, Müzikoloji
Number of pages: 321-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın çıkış noktası olan ‘Aracılık’ terimine en yaygın olarak yüklenen anlam husumetlerin, çatışmaların, anlaşmazlıklar önlenmesi ve tarafları ortak noktada buluşturmak gibi neredeyse hukuki bir anlamdır. Ancak ‘kültürel aracılık’ söz konusu olduğunda yukarıdaki karşıt kutup ya da karşıt konumların olması gerekmez. Bunu bir iletişim modeli olarak düşünüp, en genel anlamda iki kültür arasında aracılıkla mümkün olan etkileşim demek yanlış olmaz. Bir başka mekana “öteki” ya da “ötekiler” olarak giren bir müzisyen için ötekiliğin vermiş olduğu yabancılık, güvensizlik ve tekinsizlik halini ortadan kaldıracak en önemli araç da yine müziktir, müziğidir. Bu çalışmada “öteki” olarak müzik hayatına başlayıp “biz” haline gelen trompet sanatçısı İbrahim Maalouf’un bir kültürel aracı olarak ele alınarak, kültürel aracılık parametreleriyle uyumluluğunun ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The most common meaning attributed to the term ‘Mediator’, which is the starting point of the study, has almost a legal meaning such as preventing disagreements, conflicts and bringing the parties together. However, in the case of ‘cultural media-tion’, there is no need to have the abovementioned opposite poles or positions. It would not be wrong to think of this as a communication model, define it in the most general sense as the interaction by mediation between two cultures. This study aimed to discuss the trumpet player Ibrahim Maalouf, who started his music life as the ‘other’ and became ‘us’ as a cultural mediator and reveal his compatibility with cultural mediation parameters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics