BİR ‘KÜLTÜREL ARACI’ OLARAK İBRAHİM MAALOUF
IBRAHIM MAALOUF AS A ‘CULTURAL MEDIATOR’

Author : Efe SEZER -- Alev SEZER
Number of pages : 321-326

Abstract

Çalışmanın çıkış noktası olan ‘Aracılık’ terimine en yaygın olarak yüklenen anlam husumetlerin, çatışmaların, anlaşmazlıklar önlenmesi ve tarafları ortak noktada buluşturmak gibi neredeyse hukuki bir anlamdır. Ancak ‘kültürel aracılık’ söz konusu olduğunda yukarıdaki karşıt kutup ya da karşıt konumların olması gerekmez. Bunu bir iletişim modeli olarak düşünüp, en genel anlamda iki kültür arasında aracılıkla mümkün olan etkileşim demek yanlış olmaz. Bir başka mekana “öteki” ya da “ötekiler” olarak giren bir müzisyen için ötekiliğin vermiş olduğu yabancılık, güvensizlik ve tekinsizlik halini ortadan kaldıracak en önemli araç da yine müziktir, müziğidir. Bu çalışmada “öteki” olarak müzik hayatına başlayıp “biz” haline gelen trompet sanatçısı İbrahim Maalouf’un bir kültürel aracı olarak ele alınarak, kültürel aracılık parametreleriyle uyumluluğunun ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Keywords

İbrahim Maalouf, Kültürel Aracılık, Çok kültürlülük, Göç, Dönüştürme

Read: 752

Download: 249