SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 416-429
Year-Number: 2019-89

Abstract

Günümüz dünyası ile insanlığın ilk dönemleri karşılaştırıldığında her alanda olduğu gibi ticari faaliyetlerde de gelişmeler olduğunu görmek mümkündür. Ticari faaliyetlerdeki gelişmeler, teknolojik alandaki gelişmelerle de birleşince yepyeni bir boyut kazanarak küresel bir yapıya bürünmüştür. Küresel ticari faaliyetlerle büyüyen pazarlar, işletmelerin daha fazla müşteri bulma çabalarını gündeme getirmiş, bu çabalar doğrultusunda internet üzerinde reklamcılık ve pazarlama faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. Bu faaliyetler içinde gelinen noktada sosyal medya yapılarının önemi oldukça büyüktür. Sosyal medya ile bireylere sunulan interaktif etkileşim olanakları, tüketicilerin işletmelerle doğrudan iletişim sağlamasının yanı sıra birbirleri ile tecrübelerini paylaşmalarına da imkân vermiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada sosyal medyanın, tüketici davranışlarına etkileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

When the first periods of today's world and humanity are compared, it is possible to see developments in commercial activities as in every field. The developments in commercial activities, combined with the developments in technological field, gained a new dimension and became a global structure. Growing markets with global commercial activities have brought up the efforts of the enterprises to find more customers, and in line with these efforts, advertising and marketing activities have been carried out on the internet. The importance of social media structures in these activities is considerable. The interactive interaction opportunities offered to individuals through social media enabled consumers to share their experiences with each other as well as providing direct communication with businesses. In this study, the effects of social media on consumer behavior were examined.

Keywords