СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ТУРЕЦКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 395-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllardaki dilbilim araştırmalarında aktif bir şekilde dilsel birimlerde kadın hiyerarşisi konusu işleniyor. Aile ve toplum arasında köprü görevi gördüğü, soyun devamını sağladığı, halkın ve ülkenin geleceğini şekillendirecek çocuklar yetiştirdiği için kadının bir toplumun sosyal sisteminin işleyişine katkısı büyüktür. Bu sebeple halkın ulusal karakterini, dünya görüşünü, kültürünü öğrenmek için kadının ailedeki rolüne, dini, ekonomik, politik, sosyal, kültürel alanlardaki rolü özel dikkat gerektirir. Makalede etno-kültürel bilgi kaynağı olan atasözleri örneğinde farklı kültür ve dinlere sahip Türk ve Rus halkların olumlu ve olumsuz kadın imajı anlatılmaktadır Atasözlerinin analizi, her iki kültürde de kadının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin ifade edildiğini ortaya koymuştur. Bildiride, kadınların özel, aile ve sosyal yaşam yönünden çeşitli özellikleri, kadına yönelik olumlu ve olumsuz değerlendirmeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, farklı ulusal karaktere, dünya görüşüne ve kültüre sahip Türk ve Rus halklarının kadın algısındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

In the linguistic studies of recent years, the theme of woman hierarchy in linguistic units has actively been handled. The contribution of women to the functioning of the social system of a society is significant since they serve as a "bridge" between the family and society, ensure the continuation of the family and raise children who will shape the future of the people and the country. Therefore, it is necessary to pay special attention to the role of women in the family, in religious, economic, political, social and cultural spheres in order to find out the national character, the worldview and the culture of people. The positive and negative images of woman from the Turkish and Russian people with different cultures and religions are described in the study on the example of proverbs as sources of ethnocultural information. The analysis of proverbs reveals that woman is represented both on the positive side and on the negative side in both cultures. In the report, various characteristics of women in terms of private, family and social life, positive and negative assessments of women are examined in detail and similarities and differences are revealed in the perception of women from the Turkish and Russian peoples with different national characters, worldviews, and cultures.

Keywords