PENCAPÇADA TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER
TURKISH LEXICAL BORROWINGS IN PUNJABI LANGUAGE

Author : Dogan YUCEL -- Mustafa ÇETİN
Number of pages : 383-411

Abstract

Pencap yüz yıllarca Türklerin idaresinde kalmıştır. Diğer bir ifadeyle, Pencap yaklaşık bin yıl Türk dili ve kültürüyle yoğrulmuştur. Özellikle, Pencap’ta Müslümanlık dönemi Türk hâkimiyeti söz konusudur. Pencapça 5-6 bin yıl kadar eskiye dayanan bir dil olmasına ragmen yazılı eserleri bin yıl kadar geriye gitmektedir. Pakistan’daki Pencap eyaletinin resmi dili Pencapça Hindistan’da konuşulan 22 resmi dilden birisidir. Gramer yapısı Türkçeye benzemekte olup genel görüşe göre Orta Asya Türklerine dayanmaktadır. Dünya üzerinde 120 milyona yakın konuşuru bulunmaktadır. Pencap, 1947’de Hindistan’ın parçalanması neticesinde ikiye bölünmüştür. Batı Pencap Pakistan, doğu Pencap ise Hindistan sınırları içerisinde kalmıştır. Türk dilinden ve kültüründen derin izler barındıran Pencap ve Pencapça Türkiye’de yeterli öneme haiz değildir. Türkiye’de bu önemli dille ilgili birkaç ansiklopedi maddesi dışında çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada dört Pencapça sözlük Türkçe kelime varlığı bakımından taranmıştır. Tespit edilen Türkçe sözcüklerin Türkçe sözlüklerdeki muadilleri çalışmaya eklenmiştir. Türkiye Türkçesi dışında diğer Türk dillerindeki lugatlerden de Pencapçadaki Türkçe sözcüklerin muadilleri tespit edilirken faydalanılmıştır. Tespit edilen sözcükler tematik olarak tasnif edilmiştir. Ayrıca, ses ve anlam değişiklikleri de gösterilmiştir. Çalışma çerçevesinde 168 Türkçe sözcük tespit edilmiştir. Değerlendirmeye tartışmalı kelimeler dahil edilmemiştir. Bu çalışma alanında Türkiye’de ilk olması bakımından önemli bulunmaktadır.

Keywords

Dillerdeki ödünçlemeler, dil ilişkileri, Pencapça, Pencapçadaki Türkçe ödünçlemeler.

Read: 835

Download: 251