PENCAPÇADA TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER

Author :  

Year-Number: 2019-90
Language : null
Konu : Türk Dili
Number of pages: 383-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pencap yüz yıllarca Türklerin idaresinde kalmıştır. Diğer bir ifadeyle, Pencap yaklaşık bin yıl Türk dili ve kültürüyle yoğrulmuştur. Özellikle, Pencap’ta Müslümanlık dönemi Türk hâkimiyeti söz konusudur. Pencapça 5-6 bin yıl kadar eskiye dayanan bir dil olmasına ragmen yazılı eserleri bin yıl kadar geriye gitmektedir. Pakistan’daki Pencap eyaletinin resmi dili Pencapça Hindistan’da konuşulan 22 resmi dilden birisidir. Gramer yapısı Türkçeye benzemekte olup genel görüşe göre Orta Asya Türklerine dayanmaktadır. Dünya üzerinde 120 milyona yakın konuşuru bulunmaktadır. Pencap, 1947’de Hindistan’ın parçalanması neticesinde ikiye bölünmüştür. Batı Pencap Pakistan, doğu Pencap ise Hindistan sınırları içerisinde kalmıştır. Türk dilinden ve kültüründen derin izler barındıran Pencap ve Pencapça Türkiye’de yeterli öneme haiz değildir. Türkiye’de bu önemli dille ilgili birkaç ansiklopedi maddesi dışında çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada dört Pencapça sözlük Türkçe kelime varlığı bakımından taranmıştır. Tespit edilen Türkçe sözcüklerin Türkçe sözlüklerdeki muadilleri çalışmaya eklenmiştir. Türkiye Türkçesi dışında diğer Türk dillerindeki lugatlerden de Pencapçadaki Türkçe sözcüklerin muadilleri tespit edilirken faydalanılmıştır. Tespit edilen sözcükler tematik olarak tasnif edilmiştir. Ayrıca, ses ve anlam değişiklikleri de gösterilmiştir. Çalışma çerçevesinde 168 Türkçe sözcük tespit edilmiştir. Değerlendirmeye tartışmalı kelimeler dahil edilmemiştir. Bu çalışma alanında Türkiye’de ilk olması bakımından önemli bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Punjab lands are not stranger to Turks. These soils have common history of more than 2500 years with Turks in history as in art, architecture, political, social and literary almost every aspect of life along with pre-Islamic period. After Islam, almost 900 years of almost continuous Turkish domination occurred in Punjab. Although the language of Punjab is an old language dating back 5-6000 years, its written works go back a thousand years. It is the state language of Pakistan in Punjab state and one of the 22 official languages in India. The grammar structure is close to Turkish, and according to one opinion, it is probably the one of the old language of a Turkish people. It is a language spoken by 120 million people around the world. The geography of Punjab was divided into two during the partition of India in 1947 and remained within the borders of Pakistan in the west and India in the east. In Turkey there is no any university department in this language. Punjabi language is very important in terms of Turkish history, architecture and art. In Turkey, there are no studies except for a few encyclopedia articles about this important language. In our study, we scanned four Punjabi dicitionaries in terms of Turkish words. We have added the equivalent words in Turkish dictionaries. We also benefited from Uzbek dictionaries in finding Turkish equavalents. We classified them thematically. We have also classified the morphological and semantic changes. 168 Turkish words were determined in this article and controversial words are not included in the list. Our work is highly important for being the first study conducted in Turkey on this topic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics