SÜREKLİ TAVLAMA HATLARINDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA YAPAY SİNİR AĞI KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 343-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün rekabet ortamında firmalar için avantaj sağlayacak unsurlar enerjiyi etkin kullanmak ve üretim miktarını arttırmaktır. Firmalar ekipler toplamakta, bu ekipler ile enerji tasarrufu, çevresel gelişimler ve üretim arttırıcı çalışmalar yapmaktadırlar. Hükümetler AR-GE çalışmaları için teşvikler vermekte, hatta finansman desteği sağlamaktadırlar. Rakip firmalar ile rekabet edebilmek amacıyla enerji tasarrufu sağlamak ve üretimi arttırabilmek için firmalar, çok farklı durumları gözden geçirmek ve davranış değişikliği sergilemek zorundadırlar. Bu konu o kadar önemli hale gelmiştir ki bazen hatların kuruluşundaki çalışma prensiplerini bile değiştirmek zorunda kaldıkları olmaktadır. Bu çalışmada Sürekli Tavlama Hatlarında (STH) kullanılan matematiksel model yerine operatörlerin kendi geliştirdiği pratiklerden enerji tasarrufuna ve üretim artışına en uygun olanlarının seçilerek yapay sinir ağı (YSA) ile modellenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede operatörlerin görevini yerine getirebilecek ve enerji tasarrufunu arttırabilecek bir sistem geliştirilmesine çalışılmıştır. Uygulamalarda standart sağlanarak üretim harici ürün sayısının azaltılması ve dolayısıyla üretim artışı sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

In today's competitive environment, the factors that will provide advantages for companies are to use energy efficiently and increase the production amount. In order to achieve this, the companies are collecting work teams, with these teams; they make energy conservation, environmental improvements and production-enhancing work. Governments provide incentives for AR-GE work and even funding support. In order to save energy and compete with rival companies, companies have to observe very different situations and change behavior. Sometimes this has become very important, so it was forced to change even the working principles of the established discipline. This has become very important; even so sometimes, they are forced to change the company's working principles of establishment. In this study, using YSA instead of the mathematical model used in the Continuous Annealing Line (STH), it was aimed to modeling the most suitable ones for the energy saving and production increase from the practices developed by the operators. In this way, it has been developed a system to perform their tasks instead of operators and increase energy savings. By providing standards in applications, it is aimed to reduce the number of non-tolerance products and thus to increase production.

Keywords