TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJININ İNŞASINDA DİJİTAL MEDYANIN YERİ: “FLYING THE NEST” YOUTUBE KANALI ÖRNEĞİNDE YABANCI YOUTUBER’LARIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ GEZİ VİDEOLARI

Author:

Year-Number: 2019-88
Number of pages: 574-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir iletişim yolu olarak sosyal medya, çeşitli ürünlerin tanıtımında örgütlerin baskın rolünü azaltan ve onun yerine kullanıcı yorumları aracılığıyla deneyimleri aktaran bir platform olma özelliği taşımaktadır. Birçok sektör gibi turizm sektörü de bu gelişmeden etkilenmiş ve destinasyon tanıtımı, sadece profesyonel örgütlerin gerçekleştirdiği bir eylem olmaktan çıkarak kendini sadece turist veya gezgin olarak tanımlayan insanların da yaptığı bir şey haline gelmiştir. Youtube ise bir video paylaşım platformu olarak gezi videoları da dahil olmak üzere sayısız konuda içeriğe ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda yabancı içerik üreticilerinin Youtube üzerinden Türkiye ile ilgili yayınladıkları çok sayıda seyahat videosu dikkat çekmekte ve dünya çapında izlenmektedir. Bu çalışmada, destinasyon imajını oluşturan faktörlerin tanımlanması ve bu faktörlerin yabancı içerik üreticilerinin Youtube üzerinden yayınladıkları videolarda ilgili faktörleri ne kadar yansıttıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Flying the Nest Youtube kanalı Tipik Durum Örnekleme ile seçilmiş ve Türkiye ile ilgili kanalın yayınladığı 12 adet video İçerik Analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Social media, as a way of communication, has the characteristic that decreases the dominant role of organizations in introducing various products replacing it with user comments that bring out real-life experiences. Just like a lot of sectors, turism sector has been affected by this development as well and destination marketing has turned from being an activity that only professional organizations used to do into something that people who define themselves as tourists or travelers also do. In addition, Youtube, as a video-sharing platform, hosts countless videos in so many subjects including travel videos. Recently, a lot of travel videos about Turkey that foreign content producers share on Youtube have taken attention and these videos are watched throughout the World. The purpose of this study is to define the factors that form the destination image and determine how much these videos reflect the related factors. In paralel to this purpose, Flying the Nest Youtube channel has been selected via Typical Case Sampling method and 12 videos about Turkey that this channel shared has been investigated with the method of Content Analysis.

Keywords