KRİPTOLU PARA BİRİMİ VE İŞLEMLERİNİN MEDİKAL TURİZMİNDE KULLANIMI: YENİ BİR ÖDEME MODELİ

Author :  

Year-Number: 2019-88
Language : null
Konu : Health Economics and Medical Tourism
Number of pages: 564-573
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: bu çalışmanın amacı, bir ödeme modeli olarak kriptolu para birimleri ve işlemlerinin medikal turizminde kullanımı ile ilgili bir ölçek geliştirmektir. Metot: ölçeğin güvenilirliği ile ilgili iç tutarlılık için madde analizi (alfa katsa-yısı) ve test-tekrar test güvenilirlik tahminleri kullanıldı. Ölçeğin ölçümlerinin teorik olatak uygunluğu için ise temel bileşenler faktör analizi kullanıldı. Bulgular: faktör analizi için temel bileşenler analizi uygulandı ve beklendiği gibi tek faktörlü (özdeğer= 5,135, açıklanan varyans= % 54,1) bir yapı elde edildi. Faktör yükleri, 10 madde üzerinden 0,41 ile 0,82 arasında bir değerle sıralandı. Sonuç: ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması bilimsel olarak yapıldı ve el-de edilen veriler ışığında ölçeğin, çok uyumlu sonuçlar verdiği bulundu.

Keywords

Abstract

Objective: the purpose of this study is to develop a scale for the use of encrypted currency and transactions in medical tourism as a payment model. Methods: scale reliability was tested using item analysis for internal consis-tency (coefficient alpha) and test-retest reliability estimates. Principal compo-nents factor analysis was used to determine the theoretical fit of the measures with the data. Results: prencipal component analysis for factor analysis was performed and a one-factor solution was provided as expected (eigenvalue = 5,135, 54,1% of the variance explained). The factor loadings ranged from 0.41 to 0.82 among 10 items. Conclusion: the validity and reliability study of the Scale of the Advantages of the Use of Encrepted Currency and Transections in Medical Tourism in Term of Health Service Providers was scientifically conducted and it was fo-und that the scale gave very harmonious results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics